18 09 03  Rinkimams artėjant

Rugpjūčio 31 dieną Vyriausioji rinkimų komisija ir jos pirmininkė Laura Matjošaityte sukvietė neįgaliųjų leidinių atstovus pasitarti dėl rinkimų prieinamumo negalią turintiems žmonėms.

L. Matjošaitytė priminė, kad ateinančiais metais visų mūsų laukia treji rinkimai ir mažiausiai vienas referendumas, todėl sudaryti sąlygas balsuoti įvairių negalių žmonėms - ypač svarbu. Pasitarime dalyvavęs "Mūsų žodžio" vyr. redaktorius Vytautas Gendvilas atkreipė dėmesį į būtinybę rinkimų medžiagą publikuoti visais įmanomais pavidalais, taip pat ir brailio raštu. Ne mažiau svarbu ir interneto puslapių, kur bus skelbiama rinkimų medžiaga, pritaikymas: galimybė visą medžiagą perskaityti ekrano skaitymo programomis, tinkamas šriftas, geras kontrastas.