18 05 30  LASS XXIX suvažiavimas

Gegužės 29-30 dieną Vilniuje įvyko LASS XXIX ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas.

2

Suvažiavime išrinktas naujas LASS pirmininkas bei jo pavaduotoja, nauja LASS taryba ir revizijos komisija. LASS pirmininku perrinktas ankstesnis jos vadovas Sigitas Armonas, pavaduotoja jis pasirinko buvusią pavaduotoją Ramunę Balčikonienę. LASS taryboje - 4 nauji žmonės. LASS revizijos komisija, renkama iš penkių asmenų, savo pirmininku išsirinko Juozą Valentukevičių.

Suvažiavimas patvirtino pačių LASS narių suformuluotą LASS misiją, viziją, vertybes bei elgesio taisykles, LASS strateginius tikslus.