18 05 28  Tarptautinė konferencija, skirta interneto prieinamumui

Gegužės 26 dieną asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) surengė tarptautinę konferenciją, skirtą ES direktyvos "Dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo" įgyvendinimui.

Minėtą direktyvą Europos Parlamentas ir Taryba 2016 metų spalio 26 dieną. Direktyva taikoma visų pirma viešojo sektoriaus institucijoms ir informacinei aplinkai, kuriamai iš biudžeto lėšų, taip pat nevyriausybinėms organizacijoms, privatiems subjektams, iš kurių valstybė perka paslaugas, skirtas žmonėms, turintiems negalią. Direktyvos tikslas - suvienodinti teisinę bazę, nustatyti vienodus prieinamumo reikalavimus. Lietuvoje už šios direktyvos įgyvendinimą atsakinga Susisiekimo ministerija.

"ES direktyva yra teisinis dokumentas, privalomas bvisoms valstybėms narėms, - pastebi LNF atstovė Simona Oginskaitė, - deja, kol kas nematome veiksmų, iš kurių galėtume spręsti, kad ji bus įgyvendinta ne formaliai, o realiai."

LNF atstovė primena, kad visos, nuo 2018 m. sukurtos interneto svetainės, turės atitikti Direktyvos reikalavimus, o per dvejus metus ES valstybė narė turi pritaikyti visas anksčiau sukurtas svetaines. 2021 m. viduryje Direktyvos reikalavimus turės atitikti ir visos mobiliosios programėlės.