18 03 15  Palydint Jolitą Skablauskaitę

Kovo 10 dieną po sunkios ir ilgos ligos, eidama šešiasdešimt aštuntuosius metus, mirė poetė, prozininkė, dailininkė Jolita Skablauskaitė.

J. Skablauskaitė buvo viena iš nedaugelio Lietuvos jaunųjų prozininkių, Antano Jonyno premijos laureačių. Ji keletą metų dirbo Lietuvos aklųjų draugijos leidykloje, su neregių bendruomene ryšius palaikė ir vėliau. J. Skablauskaitė gimė 1950 rugsėjo 20 Joniškyje. 1976 m. Vilniaus dailės institute (dabar akademija) baigė menotyros specialybę. Dirbo įvairiose kultūros įstaigose Kaune. Surengė ne vieną savo piešinių parodą, dažnai iliustruodavo savo pačios knygas. Nuo 1987 metų buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Pirmoji jos knyga "Tik šviesūs paukščiai naktyje": apsakymai ir apysaka (1986) pelnė Antano Jonyno premiją už geriausią tų metų prozos debiutą.