18 01 30  Svarbus tarptautinis dokumentas lietuviškai

Neįgaliųjų reikalų departamentas informuoja, kad į lietuvių kalbą jau išversta "2017-2023 m. Europos Tarybos strategija dėl negalios".

NDT primena, kad 2010 m. gegužės 27 d. LR Seimas priėmė įstatymą Nr. XI-854 "Dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo", kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke priimtą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvųjį protokolą.

Siekiant įgyvendinti Konvenciją nacionaliniu ir vietos lygmeniu, Europos Taryba išleido "2017-2023 m. Strategiją dėl negalios". Dabar su šia strategija jau gali susipažinti ir žmonės, nemokantys anglų kalbos. Ją galima parsisiųsti iš NDT interneto svetainės www.ndt.lt. Naujoji strategija, kaip būsimos veiklos gairės, turėtų sudominti LASS darbuotojus, rengiančius neįgaliųjų reabilitacijos, savarankiškumo ugdymo ir skatinimo projektus.