17 10 03  Patvirtino stebėtojų sąrašą

Neįgaliųjų reikalų departamentas patvirtino skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovų, deleguojamų 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems

bendruomenėje projektų atrankos stebėsenai savivaldybėse, sąrašą.

Iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos į projektų atrankos stebėseną deleguoti 24 atstovai (beveik pusė LASS filialų pirmininkų), savivaldybėse vykdysiantys stebėtojų funkcijas. Daugiausia stebėtojų iš Vilniaus ir Alytaus regiono - 7, iš Kauno ir Marijampolės regiono - 2, iš Panevėžio ir Utenos regiono - 6, Iš Šiaulių ir Tauragės regiono - 6, iš Klaipėdos ir Telšių regiono - 3.

Išsamiau su deleguotųjų sąrašu galima susipažinti www.lass.lt.