17 06 02  Istorinis LASS suvažiavimas

Birželio 1 d. Vilniuje įvyko LASS XXVIII ataskaitinis suvažiavimas.

Suvažiavimą galima laikyti istoriniu, nes jame priimti nauji LASS įstatai. Skaičiuojant nuo 1926 m., tai jau septyniolikti LASS įstatai. Iki šiol galiojanti įstatų redakcija (naujieji įstatai įsigalios, kai bus įregistruoti Registrų centre) buvo priimta 2006 m.

Apie būtinybę keisti LASS įstatus kalbėta jau keliuose ankstesniuose LASS suvažiavimuose, tačiau nenorėta to daryti skubotai. Artėjant LASS XXVIII suvažiavimui, suburta LASS įstatų rengimo grupė, išanalizuoti kitų neįgaliųjų organizacijų įstatai, atsižvelgta į tarptautinius dokumentus (JT Neįgaliųjų teisių konvencija) bei laiko reikalavimus, ir parengtas LASS įstatų projektas. Kad projektas parengtas atsakingai liudija tai, jog notarai, tvirtinantys šio pobūdžio dokumentus, jam pastabų praktiškai neturėjo.

LASS nariai LASS įstatų projektui pateikė siūlymų bei alternatyvų. Suvažiavimas balsavo dėl 12 alternatyvų. Į įstatus įtraukta viena: LASS revizijos komisiją formuoti ne iš trijų narių, kaip siųlyta įstatų projekte, bet iš penkių.

LASS XXVIII suvažiavimas taip pat patvirtino LASS veiklos, ūkinę-finansinę ir LASS revizijos komisijos ataskaitas.