17 03 29  Darbą pradeda nauja neįgaliųjų reikalų taryba

Kovo 28 d. pirmą kartą susirinko naujos sudėties Neįgaliųjų reikalų taryba.

Tarybai pirmininkauja (šito jos veiklos istorijoje niekada nebuvo) socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Pirmininko pavaduotoja tapo Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė.

Išrinkti tarybos atstovai į 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetą. Pagrindiniu, tarybai atstovaujančiu nariu, komisijoje tapo Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko, pakaitiniu - Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis.

Tarybos posėdyje diskutuota, kokiomis kryptimis turėtų šiais metais ji veikti. Kaip pabrėžė nariai, būtina skirti prioritetą žmonių su negalia užimtumui ir integracijai į darbo rinką, socialinei paramai ir socialinėms paslaugoms, įtraukiojo ugdymo prieinamumui didinti, geresniam žmonių su negalia nevyriausybinių organizacijų įtraukimui į socialinių paslaugų teikimą savivaldybėse, švietimo, aplinkos pritaikymo klausimams. Nutarta, kad sukurta ministro L. Kukuraičio pirmininkaujama darbo grupė parengs Tarybos 2017 metų veiklos plano projektą.

Neįgaliųjų reikalų Tarybos nariai atstovauja Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Aplinkos, Susisiekimo ministerijoms, Lietuvos savivaldybių asociacijai, akademinei bendruomenei bei neįgaliųjų organizacijoms.

Kitas tarybos posėdis planuojamas gegužės 23 d.