17 03 08  Konferencija LR Seime

Kovo 7 dieną įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Lietuvos neįgaliųjų forumo surengta konferencija "Neįgaliųjų teisių konvencija: kas nauja praėjus metams po Neįgaliųjų teisių komiteto pateiktų rekomendacijų Lietuvai?"

Konferencijoje dalyvavo LR Seimo nariai, LR ministras pirmininkas, socialinės apsaugos ir darbo bei kultūros ministrai, įvairių ministerijų ir kitų valstybės institucijų atsakingi darbuotojai. JT Neįgaliųjų teisių konvenciją įgyvendinant asmens orumą ir socialinę įtrauktį apžvelgė JT Neįgaliųjų teisių komiteto narys, Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius Jonas Ruškus. Valstybės įsipareigojimus įgyvendinant konvenciją aptarė Seimo Žmogaus teisių komiteto narys Justas Džiugelis. Vyko diskusijos neįgaliųjų įdarbinimo, įtraukiojo švietimo, psichikos negalią turinčių žmonių veiksnumo, priverstinio gydymo, aplinkos ir informacijos prieinamumo temomis.

Tiek LR Seimo nariai, tiek darbdavių atstovai labai kritiškai vertino dabartinę socialinių įmonių situaciją, reikalavo stabdyti naujų socialinių įmonių steigimą, siūlė ieškoti naujų neįgaliųjų įdarbinimo ir paramos dirbantiems neįgaliesiems formų. Daug diskusijų taip pat kelia įtraukiojo ugdymo idėja ir jos įgyvendinimo formos. Viešai pripažįstama, kad įtraukusis ugdymas Lietuvoje praktiškai nevyksta. LASS pirmininko pavaduotoja Ramunė Balčikonienė atkreipė dėmesį, kad svarbu yra ne tik mokymo turinys, bet ir jo kokybė. Deja, turima patirtis sako, kad bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių vaikų turimos žinios neprilygsta gaunamoms specialiosiose mokyklose.

Kitos konferencijoje aptartos temos - teisinio veiksnumo, priverstinio gydymo, bendrojo pagalbos centro prieinamumo - aktualesnės judėjimo, klausos, psichikos negalias turintiems žmonėms.