17 02 23  Tarėsi brailio rašto ekspertai

Vasario 21 dieną Vilniuje, LASS respublikiniame centre, įvyko brailio rašto ekspertų darbo grupės posėdis.

Brailio rašto ekspertų darbo grupė sudaryta 2014 m. pabaigoje. Jai priklauso didžiausią patirtį turinčių brailio literatūros leidėjų, šio rašto mokytojų bei vartotojų atstovai. Darbo grupės tikslas - palaikyti aukštą brailio rašto leidybos ir vartojimo kultūrą, siekti vienodų standartų, kurių turėtų laikytis visi brailio literatūros leidėjai Lietuvoje.

LR švietimo ir mokslo ministerija yra patvirtinusi lietuviškąją, visoms mokymo įstaigoms ir leidėjams privalomą, brailio rašto abėcėlę, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija - du aštuonių taškų brailio abėcėlės variantus (literatūrinį ir techninį), pati LASS - skyrybos ir kitų, dažniau pasitaikančių, ženklų rašybą. Kol kas niekur oficialiai nepatvirtinti matematikos, fizikos, chemijos ir kai kurie kiti tiksliuosiuose moksluose naudojami ženklai. Ekspertų darbo grupės narys Vidmantas Stalgys informavo, kad Lietuvoje yra išleistas šių ženklų žinynas, yra nusistovėjusi jų naudojimo tradicija, tačiau minėtų ženklų nėra patvirtinusi ir įteisinusi jokia valstybinė institucija. Pastaroji aplinkybė kai kada, ypač integruotai besimokantiems moksleiviams ir jų mokytojams, kelia tam tikrą painiavą. Nuspręsta dar kartą peržiūrėti Lietuvoje naudojamus matematikos ir kitus tiksliųjų mokslų ženklus ir teikti juos tvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijai.

Grupės ekspertai pasikeitė nuomonėmis apie užrašus brailio raštu ant vaistų pakuočių. Daugelio nuomone, užrašai ant užsienyje gaminamų vaistų pakuočių yra kokybiškesni nei ant lietuvos gamintojų vaistų. Nuspręsta per keletą savaičių surinkti pastabas bei siūlymus ir juos pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų kontrolės skyriui.

Lietuvos aklųjų bibliotekos atstovas Juozas Valentukevičius darbo grupės narius supažindino su Lietuvos standartizacijos departamente esančiais tarptautiniais (ISO) brailio rašto standartais, jų įsigijimo ir naudojimo tvarka. Iš viso šiuo metu minėtame departamente saugoma 17 su brailio rašto naudojimu susijusių standartų. Didesnioji jų dalis yra skirta brailio rašto priemonių gamintojams, o ne šio rašto vartotojams, tačiau ekspertams, norintiems palaikyti aukštą brailio rašto leidybos ir vartojimo kultūrą, juos žinoti reikia. Plačiau buvo pristatytas vienas - Prieinamo dizaino. Brailio rašto naudojimo ant ženklų, įrangos ir prietaisų - standartas.

Darbo grupė priėjo prie išvados, kad reikalinga institucija, kuri pastoviai stebėtų brailio rašto leidybos situaciją Lietuvoje, teiktų kvalifikuotas konsultacijas ir rekomendacijas. Šiame posėdyje dar nenuspręsta, kokiai institucijai ar įstaigai siūlyti tai daryti. Siūlymų būta įvairių, tačiau klausimo sprendimas atidėtas iki rudens.