17 01 16  Aptarta nauja TPP skyrimo tvarka

Sausio 13 dieną LASS respublikiniame centre įvyko pokalbis apie naująją, nuo šių metų sausio 3 d. įsigaliojusią, techninių pagalbos priemonių (TPP) skyrimo tvarką.

TPP skyrimo tvarkos pasikeitimus aptarė Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) metodinio skyriaus vedėja Dovilė Sabaliauskaitė. D. Sabaliauskaitė taip pat atsakė į dažniausiai regėjimo negalią turintiems žmonėms kylančius klausimus tiek dėl TPP skyrimo tvarkos, tiek dėl pačių TPP.

Atsižvelgiant į neįgaliųjų organizacijų, taip pat ir LASS, pageidavimus, praplėstas TPP asortimentas, taip pat išplėstos asmenų grupės, galinčios įsigyti tam tikras priemones. Išsamius paaiškinimus apie TPP skyrimo tvarkos pakeitimus rasite TPNC interneto tinklapyje www.tpnc.lt. Atkreipiame dėmesį tik į kelis reikšmingesnius dalykus.

Vaizdo sistemas (vaizdo didinimo įrenginius) iki 2017 m., kaip techninę pagalbos priemonę, galėjo įsigyti tik studentai, nuo šių metų tai padaryti galės visi silpnaregiai, kuriems jos reikalingos. Į TPP sąrašą taip pat įtrauktos "skaitymo mašinos" (įrenginiai, skenuojantys dokumentą reginčiųjų raštu ir perskaitantys jį balsu). Taip pat šiame sąraše atsirado kalbantis cukraus matuoklis.

Yra esminių pakeitimų gaunant kompensacijas už TPP, todėl besirengiantiems jas įsigyti už savo lėšas siūlome išsamiai susipažinti su naująja tvarka.