16 12 18  Ką veikė aklųjų desantas Kėdainiuose?

Gruodžio 14 dieną grupė LASS narių vyko į Kėdainius.

Kėdainių krašto muziejuje jie apžiūrėjo tarptautinę parodą "Objektai, kuriuos galima liesti". Parodos eksponatus, priešingai nei įprasta, ne tik galima, bet ir pageidaujama liesti, todėl ji ir sudomino akluosius. Didžiąją parodos dalį sudarė tekstilės darbai. "Įsitikinome, kad tekstilė gali būti labai įvairi, - sakė LASS respublikinio centro darbuotoja Lina Puodžiūnienė, - nuo labai švelnios iki šiurkščios. Labai gera, kai gali prie kūrinio prisiliesti, pajusti jo paviršiaus faktūrą, medžiagos, iš kurios padarytas, ypatybes."

Parodoje taip pat eksponuoti kūriniai iš metalo, popieriaus. Kai kuriuos lankytojai patys galėjo perkurti, pratęsti ir sudėlioti kaip kokią dėlionę.

Kėdainiuose gruodžio 14-ąją taip pat vyko LASS kultūros komisijos posėdis. L. Puodžiūnienė komisijos nariams priminė šiais metais vykdytus LASS projektus ir pristatė numatomus vykdyti ateinančiais metais. Turėtų būti tęsiami LASS vykdyti tęstiniai projektai: "Aklas pasimatymas", "Kūno kalba", "Garsinis vaizdavimas" ir kiti. Tačiau projektų tęstinumas didžiąja dalimi priklauso nuo gaunamo finansavimo, todėl metų pabaigoje dar neįmanoma tiksliai pasakyti, bus vienas ar kitas projektas tęsiamas, ar nebus. LASS dienos "Susitikimai" ateinančiais metais turėtų vykti du kartus: pavasarį - Kėdainiuose, rudenį - Marijampolėje. Ateinančiais metais numatoma tęsti spektaklius su garsiniu komentaru. Numatomas spektaklis Klaipėdoje ir dar, tikriausiai, Kaune.