16 09 04  Jaunimas mokėsi aktyvumo

Rugpjūčio 29 - rugsėjo 2 d. LASS poilsiavietėje "Zelvoje" vyko regėjimo negalią turinčio jaunimo stovykla.

Jauni aklieji mokėsi ir diskutavo, kaip tapti aktyvesniais, labiau matomais ir girdimais aplinkoje, kurioje jie veikia ar rengiasi veikti. Mokėsi rašyti projektus, suprasti darbo rinkos reikalavimus ir žaidimo taisykles; LASS respublikinio centro darbuotojas Arvydas Juchna supažindino su pavyzdžiais, parsivežtais iš tarptautinių parodų, skirtų techninėms pagalbos priemonėms. Daug dėmesio stovyklos dienotvarkėje skirta informacinėms technologijoms (IT). IT specialistas Martynas vitkus supažindino su mobilaus telefono Iphone funkcijomis ir galimybėmis. Iphone laikomas labiausiai akliesiems pritaikytu telefonu pasaulyje, jį naudoja dalis neregių ir Lietuvoje.

Kita dalis renkasi su Android operacine sistema veikiančius mobiliuosius įrenginius.

Pasibaigus stovyklai daugelis jos dalyvių teigė, kad čia gautus įgūdžius ir žinias jie panaudos tiesioginėje savo veikloje.