16 08 17  Pasaulio aklųjų sąjungos suvažiavimas

Rugpjūčio 18-25 dieną Floridoje (JAV) vyksta Pasaulio aklųjų sąjungos (PAS) suvažiavimas.

Lietuvai PAS suvažiavime atstovaus LASS pirmininkas Sigitas Armonas. Drauge su juo vykstanti LASS respublikinio centro vyriausioji specialistė Audronė Jozėnaitė sakė, kad be kiekvienam suvažiavimui įprastų dalykų - ataskaitų tvirtinimo, įstatų pataisų, vadovų rinkimo, daug dėmesio bus skiriama JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimui, Marakešo sutarčiai, naujosioms technologijoms, aklųjų reabilitacijai. Vyks įvairūs susitikimai, kuriuose bus aptariamos atskirų regionų problemos.

Tuo pat metu kaip ir PAS suvažiavimas, Floridoje vyks ir ICEVI (tarptautinė aklųjų švietimo taryba) konferencija. Numatyta keletas bendrų PAS delegatų ir ICEVI atstovų posėdžių. Tai rodo PAS susirūpinimą aklųjų švietimo problemomis pasaulyje.