16 05 26  LASS XXVII suvažiavimas

Gegužės 26 dieną Vilniuje vyko LASS XXVII ataskaitinis suvažiavimas.

Suvažiavime išklausytos ir patvirtintos LASS centro tarybos veiklos ir finansinės atskaitomybės bei LASS revizijos komisijos ataskaitos, LASS veiklos kryptys 2016-2018 metams.

Suvažiavimo viešnia Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė pristatė, Kaip Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetas vertina Lietuvoje įgyvendinamą JT Neįgaliųjų teisių konvenciją. Daugelis komiteto išvadų nėra džiuginančios.

Gegužės 26 d. kartu su LASS ataskaitiniu suvažiavimu paminėtas ir LASS 90-metis. Suvažiavimo delegatams ir svečiams pasiūlyta gausi ir inovatyvi kultūrinė programa. Jie susipažino su pasaulyje vis populiaresniu garsiniu vaizdavimu pasitelkiamu akliesiems papildomai komentuojant kino filmus, spektaklius, kitą vizualinę informaciją. Buvo parodytas pagal garsinio vaizdavimo reikalavimus Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentų parengtas trumpas filmukas ir muzikinis vaizdo siužetas. Suvažiavimo dalyviai taip pat galėjo apžiūrėti liečiamųjų skulptūrų parodą ir Lietuvos dailės muziejaus fondų, pasimokyti šokti ar tapti "jutiminių paveikslų" dalyviais. Kultūrinę programą baigė praėjusių metų TV3 projekto "Chorų karai" nugalėtojas aklųjų choras "Feniksas".

Daugelis LASS XXVII suvažiavimo dalyviams demonstruotų kultūrinių veiklų yra naujos, bet jau suspėjusios tarp aklųjų ir silpnaregių sulaukti pritarimo ir pasisekimo. Atsižvelgiant į tai, buvo formuojama LASS 90-mečio kultūrinė programa.