16 05 16  Bandė įminti sodo paslaptis

Gegužės 11 d. Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro (VBSPC) lankytojai gėrėjosi nuotaikinga paroda, kurią galėjo ne tik apžiūrinėti, bet ir liesti.

Tai buvo galerijoje "Meno niša" veikianti dailininko Mariaus Jonučio paroda "Sodai", pilna sodo "paslapčių" ir netikėtų meninių sprendimų. VBSPC lankytojai turėjo galimybę susipažinti jau su antrąja šio dailininko paroda. Pirmąją, sukurtą lietuvių ir kitų tautų pasakų motyvais, aplankė prieš metus. Dailininkas savo kūrinius leidžia liesti, tyrinėti pirštais. Kai gali, su aklaisiais susitinka pats ir pasakoja apie savo ne visai įprastus paveikslus.

Draugystė su galerija "Meno niša" ir dailininku M. Jonučiu - geras pavyzdys, kaip menininko, nekuriančio specialiai akliesiems, kūryba tampa prieinama regėjimo negalią turintiems žmonėms.