16 03 31  Nevyriausybinių organizacijų laiškas

Kovo mėn. 20 nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių vartotojų, pagyvenusių žmonių ir žmonių su įvairiom negaliom interesams, parengė ir išplatino atvirą laišką.

Laiške griežtai pasisakoma prieš Europos Tarybos siūlymą sumažinti rengiamos Interneto prieinamumo direktyvos taikymo spektrą. Pagal 2012 metų Europos Komisijos pasiūlytą pirminį direktyvos tekstą, pritaikyti reikalauta visus viešojo sektoriaus institucijų tinklapius. Dabargi ES

Taryba pasiūlė gerokai sumažinti direktyvos taikymo apimtis: iš dokumento išbraukti visuomeninių transliuotojų, mokyklų, vaikų darželių ir nevyriausybinių organizacijų interneto svetaines. Taip pat pasiūlyta direktyvos netaikyti ir tam tikram tinklapių turiniui, pavyzdžiui, tiesioginėms garso ir vaizdo transliacijoms, intranetui ir ekstranetui. Tokie siūlymai leistų Direktyvai diskriminuoti milijonus ES piliečių, kuriems internetas yra būtinas tiek kaip informacijos šaltinis, tiek ir kaip darbo įrankis. Atvirą laišką pasirašę nevyriausybinių organizacijų atstovai taip pat reikalauja, kad Direktyva būtų taikoma ne tik viešojo sektoriaus subjektams, bet ir privatiems paslaugų teikėjams, kurie bendradarbiauja su viešuoju sektorium - t.y. pašto, transporto paslaugų tinklapiai.

 

Parengta pagal www.lnf.lt .