16 03 31  Daugiau produktų ir paslaugų prieinamumo

Daugiau nei penkerius metus Europos neįgaliųjų forumas drauge su savo nariais aktyviai siekė įstatymo dėl produktų ir paslaugų prieinamumo ES vidaus rinkoje.

Praėjusių metų gruodžio mėn. Europos Komisija pateikė pirmąjį tokio dokumento projektą - tai Europos prieinamumo aktas. Šis aktas paskelbtas vadovaujantis JT Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijomis Europos Sąjungai siekiant įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją. Visa tarptautinė žmonių su negalia bendruomenė palankiai vertina šią iniciatyvą. Europos neįgaliųjų forumas ir kitos tarptautinės žmonių su negalia organizacijos šiuo metu teikia savo komentarus bei siūlymus dėl Prieinamumo akto projekto tobulinimo.

Iki šiol, ES šalys turėjo savo prieinamumo įstatymus ir taisykles, tačiau nebuvo vieningo ir suderinto ES įstatymo dėl produktų ir paslaugų prieinamumo vidaus rinkoje. Šiuo aktu siekiama, kad produktai ir paslaugos būtų pritaikyti žmonėms su negalia ir galėtų laisvai judėti ES rinkoje. Pasiūlyme pateikti suderinti prieinamumo reikalavimai gamintojams, importuotojams ir prekių bei paslaugų platintojams, taip pat įtraukti stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo mechanizmai. Akto tekste išvardinti konkretūs produktai ir paslaugos: bankomatai, bilietų mašinos, kompiuterinės įrangos ir operacinės sistemos, telefonija, bankininkystė, transportas, e. knygos ir elektroninės komercijos paslaugos. Europos prieinamumo aktu taip pat siekiama užtikrinti žmonių su negalia gyvenimo kokybę garantuojant lygesnį visų produktų ir paslaugų prieinamumą konkurencingomis kainomis.

Preliminarus aktas nereglamentuoja aplinkos pritaikymo, kurioje paslauga ar produktas yra pasiekiami. Tai paliekama nacionalinei teisėkūrai. Žmonių su negalia organizacijos pabrėžia, kad neužtikrinus aplinkos prieinamumo, net ir pritaikytos prekės ir paslaugos liks nepasiekiamos.

 

Parengta pagal www.lnf.lt .