15 12 17  Kalėdinis koncertas Kaune

Gruodžio 15 dieną VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centro salėje skambėjo rami, jautri, lyriška muzika ir poetinis žodis.

Kauniečiams koncertą dovanojo Lietuvoje puikiai žinoma dainininkė Jūratė Miliauskaitė, išugdžiusi ne vieną talentingą populiariosios muzikos atlikėją. Dainininkė savo koncertais kauno aklųjų bendruomenės narius džiugina ne pirmą kartą - ją savo scenoje kauniečiai girdi bent kartą per dvejus metus, o kai kada ir kasmet.

Jausmingos, giliaprasmės jos dainos, anot jų besiklausančiųjų, tarsi atviros sielos virpesys. Dainininkei talkino pianistas dainius Pavilionis. Prie svečių gražiai derėjo mėgėjų teatro "Aira" skaitovės Roma Girnienė ir Zita Klibavičienė. Jų pasirinktos H. Radausko, V. Sušinsko, K. Venckuvienės, A. Jonyno ir kitų poetų eilės padėjo kurti visų laukiamų stebuklingų Kalėdų ir žiemos nuotaikas.