15 10 28  Užauginęs šimtmečio sodą

Spalio 25 dieną LASS narys dailininkas, poetas Bronius Kondratas minėjo šimto metų sukaktį.

Šia proga bendradarbiaujant poeto šeimai ir Lietuvos aklųjų bibliotekai (LAB), išleista jubiliato poezijos rinktinė "Šimtmečio sodininkas". Ją sudaro eilėraščiai, atrinkti iš aštuonių poeto išleistų knygų, taip pat kūriniai, skelbti įvairiuose almanachuose, antologijose, žurnale "Mūsų žodis", yra 5 visiškai nauji eilėraščiai. Rinktinę "Šimtmečio sodininkas" LAB jau įgarsino.

LAB vardu spalio 26 d. jubiliatą pasveikino Bibliotekos tiflotyros skyriaus vedėjas Juozas Valentukevičius, LASS Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro direktorius Sigitas Bilevičius. Nepaisant viso šimto pragyventų metų, jubiliatas yra pakankamai žvalus ir gyvybingas.