15 10 23  Bičiulystės sukaktis

Spalio 22 dieną savaitraštis "Bičiulystė" paminėjo 25 metų sukaktį.

Pradėtas leisti tuojau po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, leidinys tapo judėjimo negalią turinčių žmonių tribūna. Rašė ir teberašo įvairiais jiems aktualiais klausimais. Per 25 metus "Bičiulystėje" publikuoti ir ne vieno neregio rašiniai. Savaitraštis tarp daugelio jame gvildenamų temų nelieka abejingas ir aklųjų gyvenimui, jų pomėgiams ir jų aktualijoms. Nuo šių metų vidurio "Bičiulystė" administruoja interneto projektą "Aš galiu" (asgaliu.lrytas.lt).