15 10 07  Fotografijų paroda "AccessAbility"

Spalio 7 dieną Vilniaus universiteto, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC), Saulėtekio al. 5, atidaryta fotografijų paroda "AccessAbility".

Paroda apie žmones su negalia "Accessability" Lietuvos visuomenei pristatyta Švedijos karališkosios šeimos valstybinio vizito metu. Jos atidarymo ceremonijoje dalyvavo Jo didenybė Švedijos Karalius Karlas XVI Gustavas ir Jos didenybė Švedijos Karalienė Silvija. Parodą pristato Švedijos institutas drauge su Lietuvos neįgaliųjų forumu. Bendrai Kartu su 14 įvairią negalią turinčių žmonių iš Švedijos parodoje pirmą kartą demonstruojami 7 lietuvių portretai, įrodantys, kad negalia nėra neįveikiama kliūtis. Akliesiems šioje portretų galerijoje atstovauja jauna neregė Irma Jokštytė. Parodos atidarymo metu fortepijonu skambino silpnaregė Muzikos akademijos studentė Dainora Laukžemytė.