15 10 07  Susitikimas su ministre

Rugsėjo 29 dieną įvyko neįgaliųjų organizacijų atstovų susitikimas su LR socialinės apsaugos ministre A. Pabedinskiene ir kitaiss šios ministerijos atsakingais darbuotojais.

Organizacijų atstovai su ministre ir ministerijos darbuotojais aptarė teisinio veiksnumo, socialinių įmonių ir socialinių darbuotojų biudžetinėse įstaigose darbo užmokesčio klausimus. Nuolatinis neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų taupymas mažina neįgaliųjų organizacijų teikiamų paslaugų apimtis. Žmonių su negalia atstovai išsakė kritiką, kad 2016 metams nenumatomas programos finansavimo augimas, nors planuojamas ne tik minimalaus atlyginimo kilimas, bet ir socialinių darbuotojų darbo užmokesčio augimas. Neįgaliųjų organizacijų atstovai kėlė klausimą, ar šiose organizacijose dirbantys specialistai yra vertinami mažiau, ar jų atliekamas darbas ne toks vertingas? Tuo metu socialinių įmonių finansavimui skiriamos lėšos ir poreikis auga kasmet. Neįgaliųjų organizacijoms pasirodė keista, kad gaudamos maksimalią valstybės pagalbą, sunkios negalios žmonių šios įmonės įdarbina ne tiek jau daug - 305 (bendras dirbančiųjų skaičius - apie 5000). Socialinės įmonės yra finansuojamos iš Europos struktūrinių fondų bei socialiniam verslumui ir įmonių socialinės atsakomybės didinimui skirtų lėšų, tačiau Lietuvoje tikrasis socialinis verslas dar nevystomas.

Šis susitikimas su ministre A. Pabedinskiene yra jau ne pirmas, išsakant neįgaliųjų organizacijų ir negalės politikos įgyvendinimo problemas. Ar vertinamas neįgaliųjų organizacijų kaip ekspertų indėlis, ar po išsakytų konkrečių pastebėjimų ir kritikos bus žengiami žingsniai siekiant konstruktyviai dirbti kartu, parodys ateitis. Ministerija pažadėjo jau artimiausiu metu peržiūrėti socialinių įmonių įstatymą, o vėliau - darbuotojo paslaugos teikėjo licenzijavimą.

Parengta pagal www.lnf.lt