15 09 08  Prisiminėme Vaclovą Areimą

Rugsėjo 3 dieną Vilniaus ir Panevėžio aklieji prisiminė prieš kelerius metus į amžinybę iškeliavusį literatą, ilgametį spaudos darbuotoją, nuoširdų bičiulį - Vaclovą Areimą.

Šių metų rugsėjo 3-ąją būtume šventę V. Areimos 80-ies metų sukaktį. Deja, jis pats šios sukakties nesulaukė. Kaip literatas V. Areima garsėjo šmaikščiu ir taikliu poetiniu žodžiu, pasakotojo talentu. Kaip žmogus - paprastumu, nuoširdumu, atvirumu šalia esančiam. Vilniečiai ir panevėžiečiai V. Areimos gimtadienį paminėjo Lietuvos aklųjų bibliotekoje surengdami jo atminimui skirtas popietes. Iš kompaktinės plokštelės skambėjo paties Vacio balsas, veikė jo knygų ir nuotraukų paroda. Prisiminimais dalijosi draugai ir buvę bendradarbiai, gyvai skaitoma skambėjo V. Areimos poezija ir pagal jo eiles sukurtos dainos. Panevėžyje buvo perskaitytas šio krašto literato Zenono Kavaliausko V. Areimai skirtas eilėraštis.

V. Areimos gimtadienis literatūrinėmis popietėmis paminėtas ir kitose aklųjų bendruomenėse.