15 06 04  LASS suvažiavimas

Birželio 4 dieną Vilniuje įvyko LASS XXVI ataskaitinis suvažiavimas.

Suvažiavimo delegatai išklausė ir patvirtino 2014 metų LASS veiklos, ūkinės-finansinės veiklos ir revizijos komisijos ataskaitas. Priekaištų nė vienai iš minėtų ataskaitų nesulaukta.

Trumpose suvažiavimo delegatų ir LASS respublikinio centro darbuotojų diskusijose daugiausia dėmesio skirta fizinei ir informacinei aplinkai, techninėms pagalbos priemonėms. Priekaištų vėl sulaukė šiomis priemonėmis akluosius aprūpinantis Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC): priemonių tenka ilgai laukti, mažas pasirinkimas, perkant priemones neatsižvelgiama į žmonių pageidavimus, rinkos pasiūlą ir pan. Šie ir panašūs priekaištai keliami jau nebe pirmą kartą, LASS juos perduoda TPNC vadovams, bet pažanga vyksta labai lėtai.

LASS pirmininkas S. Armonas apžvelgė svarbesnius organizacijos gyvenimo ir veiklos momentus, atsakė į LASS revizijos komisijos ataskaitoje išsakytas pastabas ir teiktus siūlymus.