15 05 06  "Savaitė" realiu laiku

Nuo gegužės 1 dienos naują savaitraščio "Savaitė" numerį aklieji gali skaityti tą pačią dieną, kai jis patenka į spaudos kioskus ir tampa prieinamas regintiesiems skaitytojams.

Lietuvos aklųjų biblioteka, pradėjusi garsinti "Savaitę", ją iškart skelbia virtualioje elektroninėje bibliotekoje "Elvis" (elvis.labiblioteka.lt). Susitarus su redakcijos darbuotojais, visa naujo numerio medžiaga gaunama ir įgarsinama tuo metu, kai šis numeris dar yra rengiamas. Šitaip "Savaitė" tuo pat metu (kiekvieną ketvirtadienį) pasiekia ir reginčiuosius, ir akluosius skaitytojus. Tai pirmasis atvejis visoje garsinių žurnalų leidybos istorijoje, kai leidinį regintieji ir aklieji skaitytojai gauna vienu metu. LAB darbuotojai sakė, kad šiuo keliu, atsižvelgiant į skaitytojų pageidavimus, bus einama ir ateityje. Šiuo metu tokiu principu kaip "Savaitė" garsinamas dar vienas periodinis leidinys - žurnalas "Ji". Tiesa, čia šioks toks pavėlavimas yra, bet jis nedidelis - maždaug dvi dienos.