15 01 26  "Vilties angelai"

Praėjusių metų gruodžio mėn. Kauno aklieji ir silpnaregiai sužinojo apie rengiamą gerumo akciją "Vilties angelai".

Akcijos tikslas: sukurti vilties angelus ir padovanoti juos onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, kad naujuosius jie sutiktų su nauja viltimi, tikėjimu ir palaima širdyse. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras, rengiantis šią akciją, ragino žmones pasidalinti gerumu, viltimi ir laukė sukurtų vilties angelų. Prie šios akcijos prisidėjo ir LASS Kauno miesto filialo nariai. Roma Turauskaitė-Tumėnienė iškarpė baltus angelus ir padarė keletą gražių atvirukų. Daugiau kaip 20 keraminių angelų padovanojo Boris Chudinskij, Eglė Žagelytė, Simonas Kriaučiūnas ir Sandra Bieliajevaitė.

Sausio 14 d. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro nariai surengė padėkos koncertą į kurį pakvietė atstovus, dalyvavusius gerumo akcijoje. Direktorius Algirdas Šimoliūnas įteikė padėką LASS Kauno miesto filialo pirmininkei Romai Girnienei už iniciatyvą ir dalyvavimą "Vilties angelų" akcijoje.