Šulinys, 2014 kovas - balandisVilkpėdės kovas

Kovo 19 d. Vilkpėdės BSPC lankytojai vyko į Taikomosios dailės muziejų, kur aplankė rusų mados istoriko Aleksandro Vasiljevo surengtą parodą "Nuo karo iki taikos XXa. 5-6 dešimtmečiai".

Buvo labai įdomu lankytis naujoje garsaus mados istoriko ekspozicijoje, kur pamatėme garsiausių Europos, Amerikos ir Azijos mados namų sukurtus aukštosios mados modelius. Visi eksponatai - išskirtinai rankų darbo gaminiai. Daugybės darbo valandų ir begalinio pasiaukojimo reikalaujantys apdarai siejami su garsiomis Europos asmenybėmis. Turkijos ambasadoriaus dukros vestuvinė suknelė su prabangiu šleifu ar garsių aktorių dėvėti rūbai suasmenina eksponatus ir jaukiai nuteikia parodos lankytojus. Puikios ekskursijų vadovės dėka mes galėjome įvertinti mados kitimą, jos priklausomybę nuo politinių ir ekonominių sąlygų. Pavyzdžiui, karo metais moterys turėjo gerokai kuklesnes sąlygas puoštis, nes visa tekstilės pramonė buvo pajungta fronto poreikiams. Išradingos moterys, norėdamos pasipuošti, sau apdarus siūdinosi, karolius ir seges gaminosi iš paprastų, tuo metu prieinamų medžiagų. Pokario laikotarpiu mados industrija vėl suklesti.

Paroda gana išsamiai atspindi mados pokyčius, supažindina su atskirų modeliuotojų savitu stiliumi, demonstruoja apdailos detalių madas bei jų įvairovę. Ekspoziciją papildo aksesuarai, avalynė, skrybėlaitės bei nuotraukos.

Tai jau penktoji A. Vasiljevo Lietuvoje surengta aukštosios mados paroda, kuria galėjo pasidžiaugti ir mūsų centro lankytojai.

* * *

Kovo 26 d. Vilkpėdės BSPC įvyko renginys, pavadintas "Sveikatinimo programų įvairovė, svarba bei pasirinkimas".

Vilkpėdės bendruomenės centras savo veikloje nemenką dėmesį skiria sveikatinimo programų propagavimui, sveikos gyvensenos, sporto svarbai kasdieniame mūsų gyvenime. Centre neporinėmis savaitės dienomis vyksta valandos trukmės mankštos. Į jas noriai renkasi tiek jaunimas, tiek vyresnio amžiaus žmonės. Judėjimo džiaugsmo vienijami žmonės jaučiasi žvalesni, grakštesni, geresnės nuotaikos.

Stengiamės sekti visas su sveikatos stiprinimu susijusias naujienas. Viena tokių - japonų mokslininko A. Nishi sukurta mankštos pratimų programa, įgalinanti palaikyti gerą organizmo būklę, panaikinti neišvengiamai besikaupiančią nereikalingą kūno įtampą ir nuovargį.

Šios mankštos įrašą stebėjome, aptarėme, patys bandėme atlikti rekomenduojamus pratimus ir išsiaiškinti kylančius sunkumus. Iš anksto paruoštą mankštos konspektą kiekvienas išsinešėme į namus. Renginio pabaigoje prisiminėme ir atlikome akių mankštos pratimus, kurie vis labiau įsitvirtina mūsų kasdieninėje dienotvarkėje.

Mūsų sveikatos ir gyvenimo kokybė nemenka dalimi priklauso nuo mūsų pačių.

 

Lina Norkienė* * *

2014 m. gegužės 22-25 d. 500 milijonų Europos piliečių, gyvenančių 28-iose skirtingose ES šalyse, turės galimybę išrinkti 751 Europos Parlamento narius, kurie jiems atstovaus ateinančius penkerius metus. Tai vienas didžiausių demokratijos renginių pasaulyje. Artėjantys rinkimai vyksta ypač gilios politinės bei ekonominės krizės laikotarpiu, ir turės didelės įtakos ES politikos kryptims ateinančius penkerius metus. Klausimai, kurie bus sprendžiami naujai išrinkto EP:

Kaip užtikrinti Eurozonos tvirtumą ir tvarumą?

Ar taupymo politika bei priemonės turi būti tęsiamos ar ne?

Kokios politinės bei ekonominės integracijos formos Europoje bus tęsiamos?

Ar tolerancija ir demokratinės vertybės bus plėtojamos ar siaurinamos?

Ką tai reiškia asmenims su negalia? Ar visi ES neįgalūs asmenys galės balsuoti EP rinkimuose dėl pritaikytos aplinkos bei informacijos, dėl galimybės realizuoti savo politines teises savarankiškai, pripažįstant juos kaip pilnateisius teisių subjektus? Deja, daugelyje ES valstybių tokios galimybės nebus užtikrintos asmenims su negalia ir jie neprisidės sprendžiant visai ES opius klausimus. Europos neįgaliųjų forumas yra parengęs manifestą dėl Europos rinkimų, siekiant, kad visi neįgalūs Europiečiai galėtų dalyvauti ir išreikšti savo nuomonę šiame demokratijos procese.* * *

Europos Neįgaliųjų forumas (EDF) vasario 14 d. Europos Parlamente (EP) pristatė savo programą, skirtą 2014 m. EP rinkimams. Ja siekiama sulaukti kuo didesnio europarlamentarų dėmesio ir paskatinti politines partijas į savo rinkimines programas įtraukti Europos Neįgaliųjų forumo iškeltus tikslus. Europos Parlamente surengtas renginys, kuriame buvo pristatyta EDF programa 2014 m. EP rinkimams, sulaukė didelio europarlamentarų dėmesio. Europos Parlamento narys Ričardas Hovitas (Richard Howitt) teigė, jog "krizės laikotarpiu mes neapsaugojome neįgaliųjų ir tai yra didelė gėda mūsų šalims ir Europai". Jis taip pat teigė, jog Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas turi būti viena prioritetinių krypčių naujai išrinktam Europos Parlamentui. Jam pritarė ir kitas europarlamentaras Adamas Kosa, kuris teigė, kad yra būtina sukurti atskirą direktoratą Europos Komisijos sudėtyje, kuris galėtų tinkamai atstovauti neįgaliųjų teisėms ir atnešti tikrų pokyčių į šių žmonių gyvenimus. EDF prezidentas Janis Vardakastanis teigė, kad nors ir buvo pasiekta tam tikra pažanga teisėkūros lygmenyje, ekonominės krizės metu neįgaliųjų padėtis gerokai suprastėjo. "Mums reikia didelės Europos Parlamento ir visų europarlamentarų pagalbos rinkimų kampanijos metu, padedant skatinti pasikeitimus politikoje. Norime, kad žmonės su negalia galėtų be suvaržymų dalyvauti demokratiniuose procesuose ir naudotis savo balso teise", - pabrėžė EDF prezidentas.

2014 m. EP rinkimams paruoštoje programoje EDF prioritetiniai tikslai skamba taip:

1. Visa apimančios, tvarios ir demokratiškos Europos vizijos skatinimas. Norima, kad visi piliečiai būtų įtraukiami ir galėtų dalyvauti lygiomis teisėmis visuose demokratiniuose procesuose.

2. Europos ekonomikos ir socialinės politikos reformos, kurios užtikrintų apsaugą ir galimybę Europos neįgaliesiems naudotis žmogaus teisėmis.

Apkarpius socialines išlaidas, daugybė neįgaliųjų buvo palikti likimo valiai ir net pastūmėti į skurdą bei tapo išskirtina socialine grupe. Socialinė apsauga ir aprūpinimas yra esminės prielaidos neįgaliųjų nepriklausomam ir pilnaverčiam gyvenimui užtikrinti.

3. Prekių ir paslaugų prieinamumo užtikrinimas visiems.

- Europos prieinamumo aktas (the European Accessibility Act), užtikrinantis prekių ir paslaugų prieinamumą Europos Sąjungos vidaus rinkoje;

- pasiūlyta ES direktyva dėl viešųjų interneto portalų prieinamumo;

- infrastruktūrų ir transporto prieinamumas;

- sunkumų dėl laisvo judėjimo neįgaliesiems ir jų šeimoms šalinimas;

- ES fondų prieinamumo didinimas neįgaliesiems.

4. Pasiūlytos Bendrosios nediskriminacijos direktyvos priėmimas.

5. Skubus Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos Fakultatyvinio protokolo(Optional protocol) ratifikavimas. ES ir kai kurios jos valstybės narės, nors ir ratifikavusios pačią Konvenciją, tačiau nėra prisijungusios prie jos Fakultatyvinio protokolo. Todėl jos yra skatinamos šį protokolą ratifikuoti ir taip sustiprinti bei pagreitinti Konvencijos įgyvendinimą.

6. Mechanizmų įsteigimas Europos Sąjungoje, kurie padėtų įgyvendinti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir užtikrintų neįgaliųjų įtraukimą.

 

Parengta pagal www.lnf.lt* * *

Išsiųstas laiškas Lietuvoje išrinktiems Europos Parlamento nariams dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos "Dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo". Ši direktyva yra ypatingai svarbi akliesiems ir silpnaregiams. Neregiams yra neprieinamos arba nepilnai prieinamos daugelis Elektroninių valdžios vartų paslaugos. LASS kreipėsi į Europos Parlamento narius, prašydama 2014 m. vasario 26 d. plenariniame posėdyje, svarstant interneto prieinamumo direktyvą, balsuoti už jos pataisas, palankesnes akliesiems.* * *

LASS literatų kūrybinė stovykla-seminaras "Žodžių menas ir muzika" Šiais metais įvyks Gegužės 22-23 d. LASS poilsiavietėje "Zelvoje". Seminaro programa tikslinama, tačiau manoma, kad į jį turėtų atskristi ir "Poezijos pavasario" paukštė.* * *

Kovo 6 d. LASS respublikinio centro darbuotoja Kristina Tendziagolskienė ir grupė aplinkos pritaikymu akliesiems besidominčių LASS narių vyko į Vilniaus oro uostą. Bendru sutarimu, LASS parengs ir Vilniaus oro uosto vadovams pateiks siūlymus, kaip fizinę ir informacinę jo aplinką geriau pritaikyti žmonėms su regėjimo negalia.

Lyginant su kitų transpporto priemonių - autobusų, traukinių - stotimis, oro uostai visada pasižymėjo didesniu patogumu ir dėmesiu keleiviams, tarp jų ir neįgaliems. Vilniaus oro uostas šia prasme irgi nėra išimtis, tačiau galimybių gerinti aplinką ir net keleivių ar pasitikti jų atvykstančių artimųjų saugumą, dar yra nemažai. Pirmiausia aklieji pasigedo įvairių taktilinių žymėjimų, ypač einant per perėjas. Vienoje vietoje einant į keleivių išvykimo salę, būtina (ne tik akliesiems) apsauginė tvorelė. Visiškai nematančiam žmogui nelengva iškarto susiorientuoti priešais atvykimo salę esančioje atviroje erdvėje. Čia irgi reikalingi taktiliniai orientyrai. Silpnaregiai pasigedo spalvinių kontrastų, turėjo priekaištų tablo rodomai informacijai.

LASS atstovai patikrino maršrutą nuo autobuso ir traukinio stotelių iki oro uosto išvykimo bei atvykimo terminalų, sužymėjo pastabas bei pageidavimus. Artimiausiu metu kartu su atitinkamas situacijas iliustruojančiomis nuotraukomis jie bus perduoti Vilniaus oro uosto administracijai.Aklųjų gyvenimas užsienyje
(pagal 2013 nr.4 informacinį leidinį)

Pastaba: primename, kad tikslius straipsnių pavadinimus anglų kalba ir jų publikavimo šaltinius jūs galite sužinoti Lietuvos aklųjų bibliotekoje arba jos interneto svetainėje www.labiblioteka.lt.

 

* * *

Hall, Ellen "Brailio raštas vienija tautas. Naujas pasaulio Brailio abėcėlių žinyno leidimas"

Perkinso aklųjų mokyklos Brailio raštingumo skyriaus vedėja rašo apie naują Brailio rašto žinyno leidimą, parengtą 2013 m. ir kol kas paskelbtą pdf formatu, žr. www.perkins.org/worldbraille, į kurį įtrauktos 133 pasaulio kalbų iš 142 valstybių Brailio rašto abėcėlės. Straipsnyje rašoma, kaip buvo renkami duomenys šiam leidimui, atskleidžiama, kokį poveikį ankstesni leidimai padarė Brailio rašto populiarėjimui ir Brailio rašto mokėjimui. Pirmąjį leidimą JUNESKO ir Pasaulio Brailio rašto taryba išleido prieš 60 metų. Rengiant naująjį leidimą, buvo parengtas klausimynas, kuriame prašoma nurodyti pavadinimą oficialaus leidinio, kuriame būtų pateiktas tos šalies literatūrinis, matematinis, gamtamokslinis, kompiuterinis ir muzikinis Brailio raštas bei kiti ženklai. Gana dažnai atsakiusieji į anketos klausimus asmenys atsiųsdavo Brailio abėcėlės ir skyrybos ženklų pavyzdį, bet negalėdavo nurodyti leidinio, kuriame tai būtų paskelbta. Kitas įdomus pastebėjimas, kad daugelyje besivystančių šalių akivaizdžiai trūksta Brailio rašto matematikos ir gamtos mokslų ženklų. Tačiau teikia vilčių, kad natų žymėjimas, kuris buvo tarptautiniu mastu standartizuotas 1990 metais, pripažintas daugelyje pasaulio šalių. Šiuo metu leidėjas - Perkinso aklųjų mokykla - ieško rėmėjų, kad galėtų parengti žinyną elektroniniu Brailio rašto formatu (brf failas). .

 

* * *

Pedro Milliet, Dorina Nowill "Brazilijoje gerinamas vadovėlių prieinamumas akliesiems"

Aprašomas vieno atvejo tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, ar Brazilijoje akliems mokiniams prieinamas mokymo programos turinys. Išsiaiškinta, kad iki 2008 m. vienintelė mokymosi priemonė akliesiems buvo vadovėliai Brailio raštu. Tačiau dėl leidybos sudėtingumo ir kaštų daugelis vadovėlių nebūdavo išsiunčiami į mokyklas iki mokslo metų vidurio, kartais į jas patekdavo mokslo metų pabaigoje. Todėl akliems mokiniams būdavo labai sunku mokytis. 2009 metais Švietimo ir mokslo ministerija nusprendė prašyti leidėjų, kad visų pavadinimų knygos, kurias nuperka valstybinės mokyklos, būtų perkeltos į DAISY formatą.

 

* * *

Tzvetkova-Arsova, Mira "Pasaulyje mažėja Brailio rašto vartotojų"

Ar Brailio raštas gali išnykti? Apskaičiuota, kad Prancūzijoje yra 7000 nuolat vartojančių Brailio raštą žmonių, šalyje, kurioje iš viso yra 65 000 aklųjų ir 1,2 mln silpnaregių. Prancūzijoje mažiau nei 25proc. mokinių naudojasi Brailio raštu švietimo įstaigose, skirtose sutrikusios regos asmenims. 2012 m. paskelbtame "The Guardian" straipsnyje cituojama JAV Nacionalinė aklųjų federacija, kuri teigia, kad 1963 m. 51proc. iš 1,3 mln aklų amerikiečių naudojosi Brailio raštu kaip pagrindine skaitymo priemone. 2007 metais jų skaičius sumažėjo iki vos 10 proc., o 2011 metais sudarė mažiau nei 9proc.

 

* * *

"Mercy mission"

Straipsnis apie Gailestingumo misiją - Jungtinės Karalystės laivą "Africa Mercy", 10 mėnesių teiksiantį humanitarinę ir medicininę pagalbą Kongo Respublikai, kurio gyventojai yra vieni neturtingiausių pasaulyje. Laivas "Afrika Mercy" iš Danijoje pagaminto geležinkelių kelto buvo perdirbtas į šiuolaikinę plaukiojančią ligoninę su penkiomis operacinėmis, rentgeno kabinetu ir kompiuterinės tomografijos skeneriu, vaistine ir laboratorija. Laive yra 82 vietos stacionariems ligoniams, penkios palatos ir nedidelis intensyviosios terapijos skyrius, ten pat apgyvendinti 450 savanorių. Šiame laive savanore 2 savaites dirbo oftalmologinių pacientų slaugytoja Sulochana Henderson. Kad galėtų nuvykti į darbo vietą, pinigų jai surinko draugai ir skyrė Guernsey bažnyčia. Mergina prisimena, kaip viena po kataraktos operacijos praregėjusi laiminga moteris sušuko: - "Aleliuja!"

 

* * *

Kuniansky, Neal; David Holladay "Brailio raštas pasauliui: Bendrovės Duxbury Systems programinė įranga palaiko daugelį kalbų"

Straipsnyje pranešama, kad Bendrovė "Duxbury Systems" pritaikė savo programinę įrangą daugeliui pasaulio kalbų ir tuo prisideda prie Brailio rašto plėtros. Tai žinoti pravartu specialistams, kurie dirba su Brailio rašto skaitytojais. "Duxbury Systems" yra Masačusetso valstijoje įsikūrusi programinės Brailio įrangos gamintoja. DBT - jos sukurta Brailio vertimo programinė įranga, kuri žinoma visame pasaulyje. Maždaug prieš šešerius metus "Duxbury sistemos" pradėjo kurti produktus kitoms pasaulio šalims, kur vartojama ne anglų kalba, net ir toms, kurios nėra šios bendrovės klientės, pavyzdžiui, DBT programinė įranga buvo pritaikyta beveik visoms Šiaurės ir Pietų Amerikos, Europos ir Azijos didelėms ir mažesnėms kalboms. 2011 m. laidos 11.1 DBT versija palaiko maždaug 135 kalbų. Pateikiamas pavyzdys, kaip buvo įkurtas nedidelis spausdinimo Brailio raštu baras Uzbekijoje, kur viena nevalstybinė Uzbekijos organizacija nutarė sukurti kompiuterizuotą Brailio leidyklą. "Duxbury Systems" specialistams konsultuojant, uzbekai įsivedė elektros maitinimo šaltinį, įsigijo kompiuterį, Brailio spausdintuvą, programinę įrangą, reikiamus kabelius. Įsivedė interneto ryšį, kurio reikia medžiagai ir programinės įrangos atnaujinimams atsisiųsti, gauti konsultacijas.

 

* * *

Išmanieji akiniai padės akliesiems orientuotis viešose vietose

Išmanieji akiniai akliesiems ir silpnaregiams turėtų būti labai naudingi, nes juose įmontuota įranga garsiai perskaito skelbimus ir įvairius rašytinius ženklus. Akinius sukūrė dr. Stephenas Hicksas iš Oksfordo universiteto, už ką jam buvo skirta Briano Mercerio inovacijų premija. Išmaniuosiuose akiniuose įtaisytos mažytės filmavimo kameros ir programinė įranga su kalbos sintezatoriumi garsiai "perskaito" užrašus, o vaizdinę informaciją transliuoja į akinių stiklus.

 

* * *

Garsinių etikečių prietaisas "PenFriend" iš RNIB

Britanijos Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto gaminys "PenFriend" - kasdieniniam naudojimui skirtas garsinių etikečių įrašymo prietaisas. Juo galima pačiam, savo balsu, įrašyti tekstą į lipnias etiketes ir jas priklijuoti prie įvairių namų apyvokos daiktų, mokymosi ir darbo priemonių. Prietaisas panašus į didelį rašiklį, kuriuo visiškai paprasta naudotis. Norint perskaityti etiketę, reikia pridėti rašiklio smaigalį ir paspausti mygtuką. Tinka etiketėms ant maisto produktų, įskaitant šaldyto maisto su tinkamumo datomis ir maisto ruošimo nurodymais įrašyti; vaikštant po parduotuvę, galima pasidaryti etiketes ir iškart priklijuoti prie produktų, kurie dedami į vežimėlį, etiketes galima užklijuoti ant savo dvd ir cd, pasižymėti vaistų pakuotes arba dokumentus. "PenFriend" garsines etiketes galima netgi skalbti skalbyklėje iki 50 laipsnių Celsijaus temperatūroje, todėl aklieji niekada nebeišeis iš namų dėvėdami skirtingas kojines ar neteisingai suderintą aprangą, rašoma žinutėje. "PenFriend" turi 4GB vidinę atmintį, 127 etikečių komplektą (91 mažos apskritos etiketės ir 36 didelės), bendra įrašo trukmė apie 250 valandų. Naudojamos dvi AAA tipo baterijos, yra USB jungtis. Kanados aklųjų institutas 2010 m. "PenFriend" prietaiso kūrėjams skyrė Vinstono Gordono premiją. Prietaisas yra 2,5 cm pločio ir s 15,5 cm ilgio. RNIB parduotuvėje "PenFriend" kainuoja 77,99 svarų sterlingų.

 

* * *

Downey, Chris "Architektūra iš klausos: Bilo Fontanos instaliacijos - Garsiniai šešėliai - apžvalga"

Aklas architektas aprašo garsinę instaliaciją San Francisko Šiuolaikinio meno muziejuje. Kadangi muziejų pastatai dažnai yra meno kūriniai, autorius aprašo naujas galimybes susipažinti su pastatų architektūra. Apie instaliaciją jis rašo: "Įžengiu į San Francisko Šiuolaikinio meno muziejaus fojė ir patraukiu į vidinį kiemą, kur mane pasitinka keisti varvančio vandens garsai, metalinis skimbčiojimas ir trūkčiojantis spragsėjimas. Dar nespėjus atpažinti, kieno tie garsai, jie nutyla. Kartais atrodo, kad garsai atsiranda tiesiai prieš mane, bet paskui paaiškėja, kad jie sklinda iš kažkur netoliese. Sunku pasakyti, iš kur jie, nes nėra nieko, kas padėtų suprasti, iš kur jie sklindai - bent jau taip man buvo pasakyta. Esu neregys ir atėjau į muziejų su keliais draugais, dauguma jų taip pat akli arba silpnaregiai. Mes atėjome išgirsti instaliacijos "Garsiniai šešėliai", kurią sukūrė pripažintas garsų menininkas Bilas Fontana. Tuo metu dar nežinojome, kad mus pasitikę garsai - Bilo kūrinys."

 

* * *

Kuusisto, Stephen "Silpnaregio apmąstymai apsilankius paveikslų galerijoje"

S. Kuusisto yra silpnaregis. Šiame straipsnyje jis aprašo keletą aplankytų muziejų ir galerijų, tarp jų - Madrido Prado muziejų, Niujorko Šiuolaikinio meno muziejų ir kt. Jis cituoja Mikelandželą, kad žmogus tapo ne rankomis, bet smegenimis. Kadangi S.Kuusisto yra aistringas meno mylėtojas, drįsta eiti į muziejus vienas, be palydovo. Jo įspūdžiai nedžiugina: "Prado muziejus neturi jokių specialių patobulinimų, skirtų sutrikusios regos žmonėms. Taigi, aš pradedu vaikščioti po muziejų savarankiškai. Na ir kas, sakysite! Tą patį padariau Niujorko Šiuolaikinio meno muziejuje, o ten prižiūrėtojai žiūrėjo į mane didžiai susirūpinę, sekė, kaip aš einu iš galerijos į galeriją su savo šunimi vedliu. Matyt, galvojo, kad šuo įkąs D. Poloko kūriniui. Šunys vedliai nėra mokomi pulti abstraktaus ekspresionizmo paveikslų, bet juk niekada negali žinoti. Manau, jei aš būčiau budrus, labai protingas šuo, tikriausiai norėčiau suėsti kokį Sezano natiurmortą. Prisimenu, Hemingvėjus kartą pasakė, kad jo alkis visada sustiprėja prie Sezano persikų pintinės. Turbūt nemanote, kad šunys nemato spalvų? Dabar žinoma, kad jie mato daugumą spalvų, lygiai kaip žmonės, galbūt išskyrus kai kuriuos mėlynos spalvos atspalvius. Sezano tapyba turėtų sujaudinti bet kurį alkaną šunį. Muziejaus prižiūrėtojai nesupranta, kodėl aklas žmogus eina į muziejų, vienas, be draugų, lydimas tik šuns. Aš žinau, jie taip apie mane galvoja."

 

* * *

"Bookshare - regos neįgaliesiems prieinama internetinė biblioteka"

Straipsnyje "Bookshare" darbuotojai džiaugiasi, kad jų internetine biblioteka mielai naudojasi ir vaikai, ir suaugusieji, kad dėl to pasikeitė jų gyvenimas. "Bookshare" yra didžiausia pasaulyje biblioteka, kurios knygos pritaikytos žmonėms su regėjimo ir skaitymo negalia; joje yra daugiau kaip 190000 knygų ir daugiau nei 250000 skaitytojų iš daugiau kaip 40 valstybių. Registuotiems vartotojams suteikiama galimybė skaityti knygas nuosava Brailio eilute, kompiuteriu (naudojantis internetiniu skaitytuvu), nešiojamu kompiuteriu arba telefonu (su programine įranga Read2Go, skirta IOS prietaisams, ir Go Read - androidams), MP3 grotuvu, daugeliu kitų pagalbinės technikos įrenginių su programinėmis įrangomis. Trumpai tariant, iš "Bookshare" pasiimtas knygas ir periodinius leidinius galima skaityti bet kada ir bet kur, įvairiais formatais, įskaitant DAISY, Brailio rašto ir garsinius failus.

 

* * *

Samuels, Ellen "Seksualūs luošiai arba visiškos įsiskverbties siekimas"

Viskonsino universiteto (JAV) dėstytoja Ellen Samuels recenzuoja 2012 m. išleistą antologiją apie negaliųjų seksualumą Sex and Disability [Seksualumas ir neįgalumas]. Sudarė Robert McRuer ir Anna Mollow. Durham, NC: Duke University Press, 2012.Šią knygą recenzentė lygina su tais pačiais metais pasirodžiusiu filmu The Sessions [Seansai].Režisierius Ben Lewin. Rhino Films /Fox Searchlight. 2012. Antologijos Sex and Disability įžangoje A. Mollow ir R. McRuer rašo, kad neįgalumas turi vidinį potencialą iš esmės transformuoti lytinius santykius. Septyniolikoje skyrių, iš kurių sudaryta ši novatoriška antologija, skaitytojai ras neįgaliųjų pasakojimų, literatūros apžvalgą, kokybinį tyrimą, istorinių tyrimų ir skirtingų kultūrų atspindžius; visa ši medžiaga įtikinamai atskleidžia iki tol neliestą, bet labai opią ir neįgaliesiems aktualią seksulaumo temą. Tais pačiais metais visuomenėje prasidėjo diskusija apie neįgaliųjų seksualumą, kurią sukėlė didelės sėkmės tarp žiūrovų ir palankaus kritikų vertinimo sulaukęs filmas The Sessions. Filme remiamasi neįgalaus rašytojo Marko O'Brieno 1990 m. esė On Seeing a Sex Surrogate ["Apie pasimatymus su surogatine sugulove"].

 

* * *

Wegner, Gesine "Geri karaliai, blogi karaliai"

Pristatoma Susan Nussbaum knyga Good Kings Bad Kings. Chapel Hill: Algonquin, 2013. Knygą apžvelgiaGesine Wegner iš JAV Ohajo valstijos universtiteto: "2000 m. Barbara Kingsolver įkūrė PEN / Bellwether premiją, skiriamą už socialinės tematikos grožinės literatūros kūrinius. Jos dažnai klausdavo, ar nėra pavojinga maišyti meną su politika. "Atsakymas yra "taip", bet lygiai taip pat pavojinga kelti koją iš lovos kiekvieną rytą", - atsakė ji viename interviu. PEN / Bellwether premija - apdovanojimas, kurį sudaro leidybinė sutartis ir 25000 USD čekis. Taip siekiama skatinti prozininkus, kurių darbuose nagrinėjamos socialinio teisingumo, kultūros ir politikos poveikio žmonių santykiams temos, tikintis, kad rašytojai išdrįs į savo kūrybą įtraukti politiką. Pernai šią premiją gavo Susan Nussbaum, jau senokai rašanti opiomis temomis. Ji ne tik rašytoja, bet ir aktyvi visuomenės veikėja, kovojanti už neįgaliųjų teises; S.Nussbaum romanas "Geri karaliai, blogi karaliai" yra dar vienas etapas jos karjeroje.

Kai S.Nussbaum atsidūrė neįgaliojo vežimėlyje 1970-ųjų pabaigoje, apie neįgaliųjų gyvenimą ji nieko nežinojo. Jos žiniatinklio įrašas, paskelbtas dienraštyje "Huffington Post", skelbė: "Apie neįgalumą žinojau tik iš knygų ir kino filmų, ir siaubingai nerimavau, kaip reiks gyventi toliau." Iš pradžių mergina ketino tapti aktore, bet netrukus susidūrė su neigiamu visuomenės požiūriu į neįgaliusoius ir nusprendė pasirinkti rašytojos kelią. S.Nussbaum tapo dramaturge ir aktore, daugiausia atliekančia vaidmenis savo pačios sukurtuose spektakliuose. Vis dėlto, nepaisant puikiai susiklosčiusios asmeninės karjeros, prieš S.Nussbaum nosį ne kartą buvo užtrenktos durys, kai ji bandė siūlyti pastatyti, jos žodžiais tariant, geriausią savo pjesę; iš tos medžiagos ir gimė knyga "Geri karaliai, blogi karaliai". Neturėdama galimybių atsiskleisti kaip dramaturgė, Nussbaum nutarė tai padaryti per romano žanrą.