Redakcijos skiltis

 

 


 

Parašas po straipsniuLietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) artėja prie šimtmečio slenksčio – šiais metais mini savo veiklos 95-metį. Minime visus metus, bet mes būtinai tuo pasidžiaugsime jau kitą mėnesį, rugpjūčio 12 d., vyksiančiame LASS suvažiavime. Nueitas ilgas ir prasmingas kelias: esame viena seniausių iki šiol veikiančių, išlaikiusių tęstinumą nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. 1926 metų liepos 24–25 dienomis Kaune Lietuvos karo invalidams šelpti komiteto sušauktas Lietuvos aklųjų I suvažiavimas nutarė įsteigti Lietuvos aklųjų sąjungą ir taip įteisino organizuotos veiklos pradžią. Per tiek dešimtmečių keitėsi organizacijos pavadinimai, šiek tiek – veiklos pobūdis ar, tiksliau, jos kryptys, du kartus – 1930 m. ir Antrojo pasaulinio karo metu – ši veikla buvo nutrūkusi, tačiau organizacija kaskart atsikurdavo, prisitaikydavo prie ekonominių bei politinių realijų ir toliau tebeegzistavo vykdydama svarbiausią savo misiją – burti regėjimo negalią turinčius žmones bendrai veiklai, padėti jiems įveikti gyvenimo iššūkius, skatinti ir remti pačių regos sutrikimų turinčių žmonių pastangas mokytis, dirbti, būti aktyviais visuomenės, kurioje gyvena, nariais. 

Regos neįgaliųjų socialinė reabilitacija, fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumas, socialinės paslaugos, užimtumo užtikrinimas, LASS filialų narių aktyvinimas, žmogiškųjų resursų stiprinimas – tarpusavio ryšio kūrimas, Neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsena ir įgyvendinimas, advokacija – regos neįgaliųjų atstovavimas ir teisių gynimas, įspūdinga kultūrinė veikla – kone reikšmingiausios veiklos kryptys, pasakančios, kas yra LASS šiandien. 

Visa tai, be abejo, svarbu, bet svarbiausias LASS pasiekimas yra tai, kad Lietuvos neregiai ir silpnaregiai gali gyventi tokį gyvenimą, kokį gyvena viso civilizuoto pasaulio regos neįgalieji. Mokydamiesi, dirbdami, keliaudami, pramogaudami, gaudami pagalbos ar paskatinimą, naudodamiesi pažangiausiomis technologijomis, techninės pagalbos priemonėmis. Visuomet gali būti didesnių lūkesčių, bet dabartinio savo gyvenimo nebeįsivaizduojame be šių galimybių. 

Sveikinu su gražia mūsų organizacijos sukaktimi ir kviečiu neprarasti stiprybės, pasitikėjimo, susiklausymo, optimizmo! Tikiu, kad LASS ir toliau eis šiuo keliu ir šimtmečio sukaktį pasitiks dar labiau sustiprėjusi. 

Sigitas Armonas 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]