Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaMarina Dynda, VšĮ LASS RC vyr. specialistė, [email protected]

Informacija apie garantijas – vienoje vietoje

 

Gegužės pabaigoje startavo informacinė pagalbos neįgaliesiems koordinavimo platforma Manogarantijos.lt. Ji gerokai palengvins informacijos paiešką apie neįgaliajam priklausančias Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintas garantijas bei teikiamas paslaugas. Svetaine gali naudotis visi, kam yra aktuali informacija apie valstybės teikiamą pagalbą negalią turintiems žmonėms. 

Šioje platformoje pateikiama koncentruota informacija, kokios garantijos, lengvatos ir paslaugos teikiamos įvairias negalias turintiems asmenims. Užpildžius nesudėtingą užklausos anketą, kurioje tereikia pažymėti langelius, atitinkančius asmens darbingumo lygį, socialinį statusą ir kitus papildomus su negalia ar specialiaisiais poreikiais susijusius kriterijus, pateikiama išsami suvestinė, kokios paslaugos, mokestinės lengvatos ir išmokos priklauso neįgaliajam, taip pat su darbo santykiais susijusi aktuali informacija. Čia galima rasti ir informaciją apie būsto pritaikymo ir nuomos kompensacijas, būsto kreditą, automobilio įsigijimo kompensaciją ir kt. 

Svetainėje pateikiamas joje vartojamų sąvokų paaiškinimas, aktualių, su garantijų reguliavimu susijusių teisės aktų sąrašas, ir sričių, kuriose yra numatytos garantijos, sąrašas. Galima peržvelgti visas garantijas, pateiktas užpildžius užklausą konkrečiam asmeniui, arba sugrupuotas pagal pobūdį, sritis, atsakingą instituciją. Galbūt šis grupavimas nėra itin patogus, bet susigaudyti nėra sunku. 

Kiekviena garantija ar paslauga yra trumpai aprašoma, taip pat pateikiama papildoma informacija apie jos suteikimui taikomas sąlygas, nurodoma atsakinga institucija, į kurią reikia kreiptis dėl garantijos ar paslaugos teikimo, teisinis pagrindas ir kita susijusi informacija. Tai nėra išsamus aprašymas, todėl papildomos informacijos teks arba pasiieškoti patiems, arba kreiptis į atsakingą instituciją. Neįgaliųjų reikalų departamentas atkreipia dėmesį, kad ši informacijos sistema yra tik pagalbinė priemonė orientuotis teisės aktų „labirinte“. Tai nėra oficialus teisės aktų skelbimo portalas ar priemonė aiškintis institucijų sprendimų teisėtumą, teisės aktų tobulinimo galimybes ir kt. 

Manogarantijos.lt svetainėje yra numatyta net keletas būdų, kaip gauti konsultacijas dėl jums rūpimų garantijų. Tai gali būti tiek telefono skambutis, tiek elektroninis laiškas ar pokalbis svetainėje. 

Pažymėtina, kad svetainė yra paprasta, neperkrauta nereikalinga informacija, pritaikyta regėjimo neįgaliesiems: galima pasikeisti ekrano foną, padidinti raides. Svetainė suprantama ir ekrano skaitymo programoms, bet neregį šiek tiek klaidina, kai paspaudus ant kategorijos „pobūdis“ arba „sritis“ garantijos aprašyme, programa nuveda ne į jos paaiškinimą, o sugrupuoja garantijas pagal pobūdį arba sritį, ir norint skaityti apie garantiją toliau, ją reikia pasirinkti iš naujo. Kadangi sistema yra nuolat stebima ir atnaujinama, tikėkimės, kad, laikui bėgant, šios techninės smulkmenos, kurios gali klaidinti ekrano skaitytuvų naudotojus, bus ištaisytos, o taip pat atsiras informacija ir apie kitas neįgaliesiems taikomas garantijas, pavyzdžiui, šalpos našlaičių ir našlių pensiją. 

Informacinė pagalbos neįgaliesiems koordinavimo sistema Manogarantijos.lt sukurta Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu. 

 

Autorės nuotrauka: Marina Dynda 

Jauna moteris matoma nuo pečių iki viršugalvio, tiesiai žvelgianti į skaitytoją. Jos plaukai tamsūs, iki pečių, ji užsidėjusi akinius, plačiai šypsosi. Moteris segi nedidelius apvalius kabančius auskarus, ant kaklo pasikabinusi siaurą neilgą grandinėlę su apvaliu pakabuku, vilki šviesią palaidinę. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]