Specialisto komentaras

Autoriaus nuotraukaGiedrius Stoškus, Teisininkas, [email protected]

Vienkartinė išmoka

 

Parašas po straipsniu2020-05-07 Seimas priėmė Vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymą. 

Šis įstatymas numato skirti vienkartinę 200 eurų dydžio išmoką Lietuvos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, gaunantiems šias pensijas: 

1. socialinio draudimo senatvės (išankstinės senatvės) pensijas; 

2. socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijas; 

3. socialinio draudimo našlių pensijas; 

4. socialinio draudimo našlaičių pensijas; 

5. maitintojo netekimo pensijas; 

6. ištarnauto laiko pensijas; 

7. kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas; 

8. šalpos senatvės pensijas; 

9. šalpos neįgalumo pensijas; 

10. šalpos pensijas už neįgaliųjų slaugą namuose; 

11. šalpos našlaičių pensijas; 

12. socialines pensijas; 

13. šalpos kompensacijas; 

14. pensijas pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus. 

Jei asmuo gauna daugiau nei vieną iš išvardytųjų pensijų, jam vis tiek bus skiriama tik viena vienkartinė išmoka. 

Teisę gauti minėtą išmoką turi tik tie nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems išvardytų rūšių pensijos paskirtos ne vėliau kaip iki šių metų gruodžio 31 d. Jei pensija žmogui paskirta iki 2020 m. rugpjūčio mėn., jam vienkartinė išmoka bus išmokėta šių metų rugpjūčio mėn., o jei pensija paskirta nuo 2020-09-01 iki 2020-12-31, vienkartinė išmoka bus išmokama kartu su pirmąja pensija. Vienkartines išmokas be jokio pensijų gavėjo prašymo išmokės valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, o pristatomos pensijų gavėjams jos bus ta pačia tvarka, kaip ir išvardytosios pensijos. 

Vienkartinės išmokos bus skiriamos nepriklausomai nuo to, ar jų gavėjai dirba, ar ne, ir kokių turi kitokių pajamų. Jos nėra paveldimos ir neturi įtakos skaičiuojant asmens pajamas kompensacijoms už būsto šildymą, apmokėjimui už socialines paslaugas, kitokiai socialinei paramai. 

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimai dėl vienkartinės išmokos skyrimo ar neskyrimo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo apie skundžiamo sprendimo priėmimą, gali būti skundžiami asmens gyvenamosios vietos apygardos administraciniam teismui. 

 

Nuotrauka: Paskirta vienkartinė išmoka pensijų gavėjus pasieks be jokio papildomo prašymo / asociatyvi www.pixabay.com nuotr. 

Nuotraukoje matomos trijų ant asfalto grindinio stovinčių žmonių kojos nuo žemės iki kelių. Trys žmonės stovi arti vienas kito, išsirikiavę trikampiu. Link trikampio vidurio į žemę paremtos trys baltosios lazdelės. Sprendžiant iš aprangos - nuotraukoje pozuoja du vyrai ir viena moteris. Kairėje nuotraukos pusėje stovintis vyras avi tamsius sportinius batus ir mūvi šviesius džinsus. Viduryje stovintis vyras avi tamsius klasikinius batus ir mūvi tamsias kelnes, o dešinėje nuotraukos pusėje stovinti moteris avi tamsius laivelio formos batelius ir mūvi tamsias kelnes. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]