Forumas

Autoriaus nuotraukaAlvydas Valenta, [email protected]

Suvažiavimas ir laikmečio iššūkiai

 

Gegužės 28 dieną nuotolinės apklausos būdu įvyko LASS $XXXI ataskaitinis suvažiavimas. Jame dalyvavo 64 (iš 83) Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) suvažiavimo delegatai. Patvirtintos visos svarstymui pateiktos ataskaitos: LASS 2019 m. veiklos ataskaita; LASS 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys; LASS 2019 m. revizijos komisijos ataskaita. Praėjus kelioms dienoms po suvažiavimo, LASS vadovai ir "Mūsų žodžio" darbuotojai susitiko jį aptarti plačiau. Pokalbis neišvengiamai pakrypo ne tiek apie patį suvažiavimą, kiek apie šių ir galbūt būsimų dienų aktualijas, iššūkius ir būdus jiems įveikti. Pokalbyje dalyvavo LASS pirmininkas Sigitas Armonas (toliau S. A.), LASS pirmininko pavaduotoja Ramunė Balčikonienė (R. B.), žurnalo vyriausioji redaktorė Ginta Čingaitė-Kiznienė (G. Č.) ir žurnalistas Alvydas Valenta (A. V.). 

 

S. A. Suvažiavimas įvyko. Dalyvavo 64 delegatai. Lyginant su 2018 ir 2019 metais, nei pandemija, nei ją lydėjęs karantinas delegatų aktyvumui įtakos neturėjo. Prieštaravimas galėtų būti tarp LASS įstatų ir paskutinio LASS tarybos priimto sprendimo. Taryba sausio mėn. nutarė rengti nuotolinį suvažiavimą. Vėliau, gavusi ketvirtadalio delegatų pageidavimą, kad suvažiavimas vyktų gyvai, šį savo sprendimą atšaukė. Kovo mėnesį sulaukėme pandemijos, karantino, darbas persikėlė į virtualią erdvę. Balandžio 8 d. nuotoliniame posėdyje Taryba grįžo prie savo sprendimo rengti nuotolinį suvažiavimą. Gegužės mėnesį karantinas pradėjo švelnėti, bet niekas nežinojo, kada jis baigsis. Rengdami nuotolinį suvažiavimą formaliai nusižengėme LASS įstatams, bet nenusižengėme Asociacijų įstatymui. Suvažiavimo dienotvarkė buvo orientuota į formaliąją organizacijos veiklos pusę - ataskaitų patvirtinimą - visos jos patvirtintos, daugiau nelabai yra ką pridurti. Dėkoju visiems dalyvavusiems suvažiavimo delegatams. 

A. V. Kalbėdami apie suvažiavimą, neišvengiamai kalbame apie kontekstą, kuriame gyvename. Beveik trys mėnesiai karantino - kokios jo patirtys ir pamokos? 

S. A. Vyriausybė karantiną paskelbė, berods, kovo 13 d. paskutinįkart į LASS respublikinį centrą susirinkome kovo 16 d., vadovavomės galiojusiais teisės aktais, darbas vyko nuotoliniu būdu, ką galėjome daryti, tą darėme. Suplanuoti renginiai, žinoma, negalėjo vykti. Turbūt galima drąsiai sakyti, kad jeigu ir įvyks, tai ne visi. Aklųjų įstaigų vadovai palaikėme ryšius vieni su kitais: dirbo Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras, LASS Pietvakarių, Šiaurės Rytų centrai. Svarbiausias paslaugas žmonės gavo. Vertinant LASS veiklą karantino metu, reikia nepamiršti labai svarbios aplinkybės, kad apie 70 proc. mūsų organizacijos žmonių yra vyresnio amžiaus ir papuola į COVID-19 rizikos grupę. Vieni jų patys vengė kontaktų, saugojosi, kiti bendravo lengviau, bet visi priklausė padidėjusios rizikos grupei. Pirmąją karantino pusę buvo ribojamas susisiekimas, sustabdytos asistento paslaugos. Šiuo metu vyksta keturių LASS įstaigų - trijų buvusių regionų centrų ir Kaune veikusios įmonės "Kregis" - likvidavimo procedūra. 

Su LASS teisininku lankėmės "Kregyje": pusė ten dirbusių žmonių grįžta dirbti į LASS Pietvakarių centrą, jokio "socialinio sprogimo" nebus. Balandžio 8 d. LASS taryba patvirtino visų LASS įmonių ir įstaigų metines veiklos ataskaitas. Įmonės kreipėsi į valstybę dėl paramos ir visi darbuotojai, buvę prastovose, ją gauna. 

A. V. Pastaruoju metu spauda mirga marga informacija apie valstybės paramą ne tik verslui, bet ir kūrybinėms ar kitoms visuomeninėmis organizacijoms. Ar gali LASS pretenduoti į kokią nors valstybės paramą? 

S. A. Jau minėjau, kad įmonės, patyrusios prastovas, į paramą pretenduoja ir ją gauna. LASS vykdo tris Neįgaliųjų reikalų departamento (NRD) finansuojamus projektus: Neįgaliųjų asociacijų rėmimo, Socialinių paslaugų bendruomenėje neįgaliesiems teikimo bei Periodinių leidinių leidybos ir platinimo. Nors oficialaus patvirtinimo dar nėra, NRD transliuoja žinią, kad paslaugų bendruomenėje projektams finansavimas didės 10 proc. Finansavimas turėtų didėti automatiškai, visoms organizacijoms ar jų padaliniams, taip pat ir mūsų filialams, vykdantiems šį projektą. Asociacijų ir Leidybos projektai į papildomas lėšas, deja, nepretenduoja. LASS vykdo ūkinę veiklą. Nuostolių dėl karantino turėsime, kol kas negalime pasakyti, kokių. Atrodo, labai dideli nebus. 

A. V. Karščiausia priešpandeminė naujiena mūsų organizacijoje - LASS pirmininko pavaduotojos pasitraukimas iš užimamų pareigų. Tačiau pavaduotoja Ramunė Balčikonienė pasitraukė tik iš Viešosios įstaigos LASS respublikinio centro, o LASS pavaduotoja liko - paaiškinkite šią situaciją plačiau. 

S. A. Pavaduotoja Ramunė Balčikonienė kreipėsi į LASS tarybą ir ši ją atleido iš LASS respublikinio centro vadovo pavaduotojos pareigų. LASS pirmininko pavaduotoja Ramunę išrinko LASS suvažiavimas, tik jis turi teisę ją atšaukti. Panaši situacija buvo susiklosčiusi prieš dešimt metų. 2009 m. pabaigoje atsistatydino tuometis LASS pirmininkas Osvaldas Petrauskas, laikinai įstaigai vadovauti buvo paskirti kiti žmonės, bet O. Petrauskas iki LASS rinkiminio suvažiavimo buvo ir liko faktinis LASS vadovas. 

R. B. Iš užimamų pareigų LASS RC pasitraukiau supratusi, kad savo organizacijai jau nebeturiu jėgų duoti tiek, kiek norėčiau. Nuolatinis savęs pačios vijimasis išsekino - visada norėjau daug ir greitai. Per mano darbo metus buvo ne vienas LASS įstaigų vadovas, tvarkingai ėmęs algą ir sėdėjęs savo kėdėje vien todėl, kad turi regėjimo negalią. Baisėdavausi tokiu požiūriu. Būdamas vadovu, pirmiausia privalai kurti vertę. Jei jos kurti nesugebi - viso gero! Sąmoningai neatsistatydinau iš visuomeninių pareigų. Norėjau pirmininkui palikti laisvas rankas, kad galėtų pasisamdyti pavaduotoją tokį, kokio organizacijai reikia, o ne tokį, kokį leidžia įstatai. Tai būtų VšĮ LASS RC vadovo pavaduotojas, turintis šiam darbui reikalingų gebėjimų. Jei rastume tinkamą žmogų su regos negalia, kuris galėtų būti LASS pavaduotoju, norisi palikti laiko jam "užaugti", kad prieš žengdamas į "sceną" bent metus padirbtų LASS RC. 

A. V. LASS revizijos komisijos (RK) ataskaitoje LASS $XXXI suvažiavimui LASS vadovai sulaukė daug priekaištų. Vienas jų dėl kadrų politikos. Ką galėtumėte šia tema pasakyti: ar kadrų kaita vyksta, ar ji reikalinga? 

S. A. RK ataskaitoje daug priekaištų ne tik šiuo klausimu. Jaučiuosi teisus ir juridiškai atlikęs visas reikalingas procedūras. Kad ne visus tenkina priimti sprendimai, tai jau kitas dalykas. Man, kaip žmogui, irgi ne visada patinka Vyriausybės ar Sveikatos apsaugos ministerijos priimami sprendimai, bet jie yra teisėti. Kadrų kaita vyksta, vienus darbuotojus ir vadovus keičia kiti. Praeitų metų pabaigoje, atsistatydinus LASS Pietvakarių centro vadovui Egidijui Urnai, įstaigai vadovauti pradėjo Jolanta Kručkauskaitė, šių metų pradžioje laikinai VšĮ "Aksida" vadovavusį Romą Bramaną pakeitė Irma Atkočienė. Abu vadovai atrinkti viešo konkurso keliu. RK rašte išsakomi priekaištai dėl kadrų politikos LASS respublikiniame centre. Kaip ir kitose įstaigose, vieni žmonės išeina, kiti ateina. Reikia džiaugtis, kad mūsų programuotojas Justinas išplaukė į platesnius vandenis. Į jo vietą atėjo kitas regėjimo negalią turintis žmogus. Kalbėkime atvirai: visas šaršalas prasideda tada, kai vadovauti aklųjų įstaigai iš savo rato neturime tinkamų žmonių ir vadovu tampa regintis žmogus. 

R. B. Matau dvi dideles mūsų organizacijos problemas - lyderystės stoką ir uždarumą, patologišką reginčiųjų baimę. Vieną ar kitą postą turi užimti žmogus, turintis tam gebėjimų, bet nebūtinai turintis tam tikrą negalią. Kai kurie mūsų bendruomenės žmonės nuo savo artimojo pasiryžę paskutinį kailį nutraukti. Ir priešingai, yra daug atvejų, kai ateina dirbti regintis žmogus, dėl neregių darantis labai daug ir matantis besąlygišką tokio darbo prasmę. Tokie dalykai vyksta ir nepastebėti jų negalime. Vieni kitų bijome, nedrįstame savo abejonių išsakyti viešai, jeigu "politikuojame", tai savuose rateliuose. Į tuos, kurie neša vėliavą, svaidome kritikos strėles (dažniausiai užlindę draugams už nugaros), tačiau patiems eiti pirmosiose gretose pritrūksta drąsos. 

A. V. Nesutikčiau, kad neturime lyderių. Manau, kad jų nesunkiai rastume ir tarp jaunimo, ir tarp vyresnių organizacijos narių. Pagaliau, jeigu lyderių iš tikrųjų neturime, ką šitiek metų veikėme, kad jų neišsiugdėme? 

G. Č. Pratęsčiau klausimą: kas formuoja lyderystę? Ar tarp organizacijos sienų įmanoma auginti lyderius, ar turi atsirasti talentas "iš savęs"? 

R. B. Lyderių, galinčių vadovauti asociacijai, yra. Paprastai lyderis švyti minioje ir šito švytėjimo negalima nematyti. Į sieną atsitrenkiame su savo reikalavimais tam žmogui turėti ne tik asociacijos vadovui, bet ir įstaigos direktoriui reikalingų savybių. Pagal LASS įstatus asociacijos pirmininkas kartu yra ir įstaigos, kuri vadinasi LASS respublikinis centras, direktorius. Be kitų savybių, jis turi gebėti administruoti nekilnojamąjį turtą, generuoti iš jo gaunamas lėšas. 

A. V. Ką siūlote - atsisakyti turimo nekilnojamojo turto? 

R. B. Anksčiau ar vėliau prieisime ribą, kai reikės atskirti asociacijos pirmininko ir įstaigos LASS RC direktoriaus pareigas. Geras LASS lyderis nebūtinai bus geras nekilnojamojo turto administratorius ir atvirkščiai. LASS RC turi tapti tokia pačia įstaiga kaip Šiaurės Rytų ar Pietvakarių centrai. LASS pirmininkas yra visos asociacijos lyderis, vėliavnešys; LASS taryba, vadovaujama šio pirmininko, LASS steigtų įstaigų vadovams turi kelti reikalavimus generuoti lėšas, vykdyti projektus. Jei įstaigų vadovai nepateisina lūkesčių - su jais atsisveikinama. Taip veikia verslo pasaulis, geresnio būdo dar niekas neišrado. 

A. V. Idėjos revoliucingos, todėl apie jas diskutuosime turbūt dar ne kartą. Vis dėlto, kaip manote jas paversti realybe? 

R. B. LASS turi ryžtis pokyčiams, pakeisti savo įstatus. Neišvengiamai keistųsi LASS tarybos sudėtis - ją galėtų sudaryti ne tik LASS nariai. Į LASS tarybą turėtų įeiti kompetentingi finansų, nekilnojamojo turto ir kitų sričių ekspertai. Nebijočiau už jų darbą sąžiningai mokėti. Gyvename iliuzijomis, kad viską galime pasidaryti ir susitvarkyti vieni patys. 

S. A. Niekaip negalime ar nenorime suprasti, kad gyvenimas pasikeitė iš esmės. Paminėsiu tik kelias "plika akimi" matomas tendencijas: daugėja silpnaregių, mažėja visiškai nematančių žmonių, aktyviausi neregiai ir silpnaregiai išeina dirbti į atvirą rinką, LASS kontingento didžioji dalis - pensinio amžiaus žmonės. Visuomenėje per 30 metų įvykusias permainas galima vardyti ilgai, bet mes savo mintimis, darbais nuolat grįžtame į 1990-uosius ar dar ankstesnius metus. 

G. Č. Galbūt trūksta komunikacijos iš LASS RC pusės, tiesioginio bendravimo? 

S. A. Prieš regionų reformą su Ramune apvažiavome visus regionus, susitikome, kalbėjomės. Reformos būtinybė ir jos vizija daugybę kartų svarstyta, diskutuota LASS taryboje, praėjusių metų viduryje tuo klausimu vyko diskusija "Mūsų žodyje" - kokios dar trūksta komunikacijos? Iškilo problema Klaipėdoje - nuvažiavome, vilniečiai pareiškė norą susitikti dėl pastato Naugarduko gatvėje - susitikome. Visai atvirai sakau, nežinau, kokios dar reikia komunikacijos - sakykite, komunikuosime. 

A. V. LASS $XXXI suvažiavimas patvirtino praeitų metų ataskaitas, bet jau įpusėjome 2020-uosius. Kokios šių metų vidurio aktualijos be pandemijos ir karantino? Kokie laukia darbai iki metų pabaigos? 

S. A. Šiais metais turi būti likviduoti trys buvę regionų centrai ir VšĮ "Kregis". Laukia Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektai, nors jau minėjau, kad visų numatytų renginių turbūt negalėsime surengti. Birželio pradžioje vėl atgaiviname RC vykdomą ES projektą. Startuoja LASS narių poilsio programa. Artimiausiuose LASS tarybos posėdžiuose grįšime prie LASS nekilnojamojo turto: neparduotas objektas Tauragėje, LASS taryba turės apsispręsti dėl pastato Naugarduko g. 91 Vilniuje. 

A. V. Ypač daug priekaištų iš RK sulaukėte dėl nekilnojamojo turto. Kaip juos vertinate? 

S. A. Jeigu RK mato, kad taryba, priimdama sprendimus, realiai pažeidė įstatus, tada priimu kritiką ir pripažįstu, kad tai yra LASS įstatų pažeidimas. Mano įsitikinimu, taryba, priimdama atitinkamus sprendimus, įstatų nepažeidė. Šie sprendimai gali patikti ar nepatikti, bet jie yra juridiškai teisėti. Stengiamės laikytis to, ką priėmėme 2018 m. LASS veiklos kryptyse. Stebina RK rašto tonas, formuluotės: "nedelsiant atšaukti, įpareigoti, neteisėtai" ir panašiai. Kokius LASS įstatų punktus ar LASS priimtas rezoliucijas pažeidėme? Priešingai, manau, kad sėkmingai dirbame įgyvendindami LASS $XXIX suvažiavimo nubrėžtas veiklos kryptis, vyksta struktūrinės reformos, organizacija atsinaujina. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]

 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo logotipas