IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

GYVENIMO IŠKELTAS


Vaikystėje ir jaunystėje patirti vargai, nepritekliai, žeminimas asmenybę užgrūdina ir motyvuoja. Toks žmogus stengiasi sau ir aplinkiniams įrodyti, kad jis niekuo ne prastesnis už kitus, o kartais net pranašesnis. Tokios gyvenimo užgrūdintos asmenybės pasiekia tikrų laimėjimų. 

Šiemet Lietuvos aklųjų sporto federacijos (LASF) prezidentui Juozui Miliauskui sukanka 50 metų. 

J. Miliauskas gimė 1968 m. gruodžio 18 dieną Vilniuje, daugiavaikėje šeimoje. Jo vaikystė nebuvo lengva ir šviesi, teko patirti visko: alkio, pažeminimo, pasmerkimo ir dirbtinos aplinkinių užuojautos. 

Sulaukęs mokyklinio amžiaus, Juozas pradėjo mokytis tuometėje Vilniaus aklųjų ir silpnaregių internatinėje mokykloje. Labai judrus ir išdaigas mėgstantis berniukas paskiriamas mokytis pagalbinėje klasėje. Mokslas truko devynerius metus. Juozas pasakojo: "Mokykloje nebuvau parankus mokinys. Mėgau išdaigas ir tiesą sakyti į akis. Labiausiai nelaukiau vasaros. Mokytojai, nenorėdami su manimi vargti, vasarą trims mėnesiams uždarydavo į psichiatrinę ligoninę. Tai buvo ne tikri mokytojai, o formalistai. Laimei, tarp jų buvo ir tikrų mokytojų. Iki šiol su didžiausiu dėkingumu ir pagarba atsimenu mokytoją Giedrę Rečiūnienę. Ji, nepaisydama viešos nuomonės, mane globojo ir į šią globą įtraukė savo tėvus. Aš žaisdavau su jų vaikais ir niekas manęs neišskyrė. Jeigu ne tokie geri mokytojai ir kiti geri sutikti žmonės, tikrai nebūčiau toks, koks esu dabar." 

Baigęs mokyklą silpnaregis vienerius metus dirbo Vilniaus gamybiniame mokymo kombinate. Po metų persikraustė gyventi į Kauną. Ten gyveno Juozo sesuo su broliu. Kauno kombinate J. Miliauskas dirbo devynerius metus. 

Juozas ne tik dirbo, bet ir mokėsi Suaugusiųjų aklųjų vidurinėje mokykloje Kauno filiale. Deja, pasimokęs dvejus metus jos nebaigė. Susidomėjęs sportu į jį paniro visa galva. J. Miliauskas aktyviai pradėjo sportuoti 1991 m., ir nuo tada keletą metų didžiausią dėmesį skyrė lengvajai atletikai. Jis bėgiojo trumpas ir vidutines distancijas. Pirmasis jo treneris buvo Jonas Burakovas. "Į sportą mane, kaip ir daugelį kauniečių, atvedė J. Burakovas. Iki šiol atsimenu pirmąją treniruotę. Tada Kauną menkai pažinojau. Sportavome Ąžuolyne. Treneris liepė laiptais užbėgti į aukštą kalną. Vos ne vos užbėgau ir pasiklydau. Nežinojau, kaip surasti trenerį ir grįžti namo. Tada gyvenau pas seserį", – prisiminė J. Miliauskas. 

Po lengvosios atletikos Juozas susidomi plaukimu. Jis – daugkartinis Lietuvos ir Baltijos šalių čempionas. Specializavosi plaukdamas 100 metrų krūtine. 

Baigęs aktyvią sportininko karjerą J. Miliauskas nusprendė įgyti vidurinį išsilavinimą – baigė Kauno suaugusiųjų vakarinę mokyklą. 

Lietuvos aklųjų sporto federacijos veikloje dalyvauja beveik nuo pat jos pradžios, LASF vykdomojo komiteto narys yra nuo 1992 metų. Nuo 2002 m. balandžio 2 d. yra Kauno miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubo "Parolimpietis" prezidentas. 

J. Miliauskas yra kvalifikuotas plaukimo treneris. 

2013 m. įgijo vadybos ir verslo administravimo specialybę Vilniaus kooperacijos kolegijoje. 

Nuo 2016 m. gruodžio 3 d. išrinktas Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentu. 

J. Miliauskas yra įvairių sociokultūrinių renginių organizatorius, aktyvus visuomenės veikėjas. Nuo 2012 m. yra Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos bendruomenės centro "Spindulys" pirmininkas, taip pat Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės valdybos narys. 

Už visuomeninę veiklą J. Miliauskas apdovanotas daugybe padėkų, o 2009 m. gavo Kauno miesto savivaldybės apdovanojimą "Gerumo plyta" – už nuoširdų norą ištiesti pagalbos ranką kiekvienam jos ieškančiam neregiui ir silpnaregiui. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Sausio 1 d. 1784 m. Valentino Hajuji pastangomis įkurtas Paryžiaus aklųjų institutas – pirmoji aklųjų sistemingo švietimo mokykla pasaulyje. 

Sausio 1 d. 1929 m. pradėtas leisti Lietuvos aklųjų sąjungos neperiodinis žurnalas "Mūsų aklieji". 

Sausio 1 d. 1959 m. pradėtas leisti Lietuvos aklųjų draugijos (dabar Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga) mėnesinis žurnalas "Mūsų žodis". 

Sausio 1 d. 1974 m. išleista pirmoji Lietuvos aklųjų draugijos kamerinio choro plokštelė. 

Sausio 1 d. 1983 m. įsteigta Antano Jonyno premija už geriausią respublikos jaunųjų rašytojų prozos debiutą. 

Sausio 4–oji – brailio rašto diena. Pasaulio aklųjų sąjungos generalinės asamblėjos sprendimu, nuo 2001 metų ji minima Luji Brailio gimimo dieną. 

Sausio 4 d. sukanka 210 metų, kai gimė (1809) Luji Brailis, pedagogas, rašto akliesiems išradėjas. Mirė 1852. 

Sausio 6 d. sukanka 95 metai, kai gimė (1924) Mykolas Poznanskas, ilgametis LAD centro valdybos pirmininkas. Mirė 2004. 

Sausio 10 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1939) Saulius Plepys, LASS veikėjas, buvęs LAD leidyklos direktorius, žurnalistas, kelių knygų autorius. 

Sausio 19 d. sukanka 95 metai, kai gimė (1924) Aldona Kaulakienė (Šidlauskaitė), pedagogė. Mirė 2008. 

Sausio 31 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1934) Angelė Narijauskienė (Juškevičiūtė), ilgametė LASS Kauno įmonės darbininkė, dainos mylėtoja, literatė. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]