VIRŠELIS

 

H. ŠILINGAS. JUOZAPAS UŽJAUČIA NEREGĮ IR ELGETĄ


H. ŠILINGAS. JUOZAPAS UŽJAUČIA NEREGĮ IR ELGETĄ. Parašas po iliustracija

XV amžiaus vokiečių dailininkas Hansas Šilingas (Hans Schilling) iš Chagenau save identifikavo raštininku ir iliustratoriumi. Jis ranka perrašė Rudolfo fon Emso "Pasaulio kronikos" rankraštį, kurį iliustravo 516 piešiniais. Neaišku, ar jis turėtų būti tapatinamas su tą pačią pavardę turinčiu vokiečių dailininku iš Lucerno, kuris tapė 1466–siais metais. 

Žalsvai rusvų spalvų piešinyje "Juozapas užjaučia neregį ir elgetą" pirmajame plane pavaizduotas pievoje ant žolės sėdintis elgeta, dešine ranka ištiesęs molinį puodelį ir prašantis praeivių išmaldos. Už jo matome ant balto žirgo sėdintį Juozapą su raita palyda. Juozapas, dešine ranka laikydamas žirgą už pavadžio, pakėlęs kairiąją, sustabdė raitelius, nes priešais jų žirgus, nedidelio šunelio vedamas, su laiba lazdele rankoje, žengia neregys. Neregio rūbai nesiskiria nuo raitelių rūbų, tai rodo, kad jis yra pasiturintis žmogus. Nors sėdintis elgeta pavaizduotas pirmajame plane, tačiau visų raitelių žvilgsniai nukreipti į neregį. Paveikslo pavadinimas byloja apie užuojautą neregiui ir elgetai. Kuo pasireiškia ši užuojauta? Pirmiausia tuo, kad raiteliai sustabdė žirgus. Mūsų kolekcijoje yra paveikslų reprodukcijų, kuriuose raiteliai, ar sėdintys karietose, pralekia pro neregius nesustodami, o viename paveiksle, net sužalodami neregio kelionių palydovą šunelį... Ši nedidelio formato iliustracija saugoma J. P. Getty muziejuje, Los Andžele, JAV. 

 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]