DĖMESIO!

 

 


Iki gruodžio 21 d. galite žurnalą "Mūsų žodis" užsiprenumeruoti 2019 metams. Prenumeratos sąlygos nepasikeitė. "Mūsų žodį" galima užsiprenumeruoti "Lietuvos pašto" skyriuose. 

Visais rūpimais klausimais skambinkite telefonu (8–5) 2163863 žurnalo "Mūsų žodis" redakcijai. 

 

Žurnalo "Mūsų žodis" vieno numerio kaina yra: 

reginčiųjų raštu – 0,59 Eur, 

brailio raštu – 0,29 Eur. 

 

Metams "Mūsų žodis" kainuos: 

reginčiųjų raštu – 7,09 Eur, 

brailio raštu – 3,48 Eur. 

 

Žurnalo indeksas kataloguose: 

reginčiųjų raštu – 5060, 

brailio raštu – 5061. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]