IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

DEŠIMTMEČIAI TARP MŪSŲ


Varėna ne vien miško gėrybių – grybų – sostinė. Rajono žmonės garsėja svetingumu, nuoširdumu ir nesavanaudiška pagalba kitiems. Varėnoje, vienoje iš gatvių, stovi tipinis namelis. Gal paprastam praeiviui tai dar vienas nuo sovietmečio likęs dviaukštis, bet šio krašto neįgaliesiems jis buvo tikras vilties uostas. Iš pradžių čia glaudėsi visos rajono neįgaliaisiais besirūpinančios organizacijos, tarp jų Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Varėnos rajono filialas. Šiais metais šio filialo pirmininkė Nijolė Martūnienė švenčia jubiliejinę 70–mečio sukaktį. 

N. Martūnienė gimė 1948 m. spalio 28 d. Lazdijų rajone, Krosnos apylinkėje, Naujavalakių kaime. Be jos šeimoje dar augo dvi seserys ir trys broliai. Nijolės vaikystė niekuo nesiskyrė nuo bendraamžių. Pokario metai buvo pilni nepriteklių ir skurdo. Būdami aktyvaus partizaninio pasipriešinimo centre, kaimo žmonės patyrė visą stribų siautėjimo siaubą. 

1955 m. Nijolė pradėjo lankyti Krosnos aštuonmetę mokyklą. Ją baigusi, mokslus toliau tęsė Šeštokų vidurinėje mokykloje, čia baigė 11 klasių. Mokykloje mergaitė buvo visuomeniška ir aktyvi. Jos veiklą galima būtų suskirstyti į dvi sritis: sportą ir meninę saviveiklą. Pirmoji sritis – lengvoji atletika. Šiai sporto šakai Nijolė turėjo gabumų ir jai sekėsi sportuoti. Baigdama mokyklą, ji jau turėjo kelis sporto atskyrius, dalyvavo ne tik mokyklos, bet ir rajono sportinėse olimpiadose. Antroji aistra buvo saviveikla. Nijolė dainavo mokyklos chore, ansamblyje, taip pat atliko solo partijas, vedė įvairius renginius. Vienuoliktoje klasėje merginai teko nelengvas pasirinkimas – reikėjo apsispręsti, kur pasukti baigus vidurinę. 1966 m. Nijolė išvyko mokytis į Vilnių, tuometinį Finansų ir kredito technikumą (dabar – Vilniaus kolegija), čia studijavo trejus metus. Baigė valstybės biudžeto specialybę ir įgijo finansininkės kvalifikaciją. Baigusi studijas 1969 m. N. Martūnienė gavo paskyrimą dirbti Varėnos rajono finansų skyriuje. Čia ji dirbo dvylika metų. Jaunai specialistei ne itin patrauklus buvo darbas su skaičiais bei įvairiausia finansine dokumentacija. Moteris norėjo gyvesnio, dinamiškesnio darbo, svajojo dirbti su žmonėmis. Tokia proga pasitaikė. Nijolės darbovietėje kartkartėmis apsilankydavo Onutė Puodienė, dirbusi tuometės Lietuvos aklųjų draugijos Varėnos rajono inspektore. Ji prasitarė, kad išeina iš šio darbo ir pasiūlė Nijolei užimti jos vietą. N. Martūnienė šios progos nepraleido ir nuo 1981 m. tolesnį savo gyvenimą susiejo su neregiais. 

Sukaktuvininkė prisimena: "Iki pradėdama dirbti finansininke, su neregiais nieko bendra neturėjau ir net jų nebuvau mačiusi. Taip jau atsitiko, kad kitoje gatvės pusėje, priešais mano darbovietę, nedideliame mediniame namelyje, dabar jau nugriautame, buvo įsikūrusi LAD rajono taryba. Mačiau, kaip į ją eidavo neregiai bei silpnaregiai. Pasitaikius progai įsidarbinti, šiek tiek nerimavau, nes nežinojau, kaip reikėtų su tokiais žmonėmis bendrauti. Onutė mane drąsino teigdama, kad tokių atvirų ir geraširdžių žmonių kaip neregiai, dar reikėtų paieškoti". 

Pirmieji darbo metai Nijolei buvo nelengvi. Iki šiol ji atsimena pirmąją savo darbo dieną, kai atėjusi interesantė verkė ir prašė pagalbos, nes mirė jos vyras. Nijolė, nežinodama ką daryti, verkė kartu. Jai ne iš karto pavyko atsiriboti nuo kitų žmonių nelaimių ir rūpesčių, kuriuos ji priimdavo kaip savus. Šiame darbe jai teko atlikti visus darbus – tiek kanceliarinius, tiek ir lankomuosius, nes tuometinis LAD Varėnos rajono pirmininkas buvo baigęs tik keturias klases. 

1981 m. Varėnoje įsteigiamas bendruomenės centras "Dobilas", kuriame po vienu stogu glaudėsi keturios neįgaliųjų organizacijos, tarp jų ir aklųjų. N. Martūnienė tapo šio centro vadove. Ja dirbo iki 2001 m., kol Varėnos savivaldybė pastatė modernų pastatą, skirtą socialinėms reikmėms. Į šį pastatą buvo perkeltos trys neįgaliųjų organizacijos, senajame liko tik LASS Varėnos rajono filialas. 

2009 m. N. Martūnienė išrenkama LASS Varėnos rajono filialo pirmininke. Šias pareigas eina iki šiol. "Mūsų organizacija labai sensta. Kai atėjau dirbti, visi buvome jauni, o dabar... Naujų narių ateina mažai, tačiau senuosius ir naujuosius narius vienija betarpiškumas, atvirumas, nuoširdumas ir noras aktyviai bendrauti. Žinoma, anksčiau žmonės sunkiau gyveno materialiai, bet viską atsverdavo aktyvi kultūrinė veikla: koncertai, kelionės, įvairūs renginiai bei programos. Deja, dabar tokiu aktyviu kultūriniu gyvenimu negalime pasigirti", – samprotavo N. Martūnienė. 

Greta pirmininkavimo, N. Martūnienė aktyviai dalyvauja rajono visuomeninėje veikloje. Ji dainuoja ansamblyje "Sesulės", anksčiau dalyvavo "Bočių" bendrijos ansamblyje "Šarma". Už savo visuomeninę veiklą yra ne kartą apdovanota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Varėnos rajono mero, LASS ir kitų institucijų garbės raštais. 

Filialo vadovę labai dažnai, net pasibaigus darbo valandoms, galima rasti darbo vietoje. Ji neskuba namo. Gyvena viena, vaikai išsivažinėję. Tiesa, prie namų darbo taip pat nestinga: didelis namas, šiltnamis, gėlynas, kiemas, – viskas reikalauja priežiūros. Nepaisant to, Nijolei yra svarbiausi ne asmeniniai, o jos globojamų žmonių rūpesčiai ir poreikiai. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Lapkričio 7 d. 2003 metais Vilniuje, "Litexpo" parodų ir konferencijų centre, LR ūkio ministerija surengė profesinę verslo atstovų šventę. Jaunojo verslininko apdovanojimas įteiktas neregiui verslininkui, tuomet veikusios UAB "Etalinkas" direktoriui Egidijui Biknevičiui. 

Lapkričio 22 d. sukanka 90 metų, kai gimė (1928) Juozas Marcinkus, rašytojas, dainininkas, knygų leidėjas. Mirė 2004. 

Lapkričio 25 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1933) Vytautas Stanaitis, pedagogas, suaugusių aklųjų švietimo Lietuvoje pradininkas, literatas. Mirė 1991. 

Lapkričio 29 d. sukanka 90 metų, kai gimė (1928) Kęstutis Kuzma, liaudies meistras, medžio drožėjas, partizaninių dainų rinkėjas. 

Lapkričio 29 d. 2003 metais Vilniaus katedros aikštėje įžiebta miesto eglė. Ji papuošta lietuviškais šiaudiniais angelais bei žvaigždėmis. 200 šiaudinių žaislų pagamino Klaipėdoje veikianti LASS UAB "Regseda". 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]