LASS TARYBOJE

 

 


Rugsėjo 26 dieną Vilniuje įvyko ketvirtasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 iš 14 LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininko pavaduotoja G. Padribonienė ir kviestiniai asmenys. 

Posėdyje aptartas klausimas dėl 2018 metų regėjimo neįgaliųjų socialinės reabilitacijos, kurią šiais metais vykdo Kauno reabilitacijos centras "Vilties žiedas". Pateikta informacija apie programos dalyviams suteiktų paslaugų kokybę. Pažymėta, kad projekto metu labai trūko individualių kompiuterinio raštingumo pamokų, tiflopedagogo darbo valandų, psichologo pagalbos. Todėl taryba pritarė šiems siūlymams ir pastaboms: 

1. Socialinės reabilitacijos paslaugos neregiams neturi būti perkamos viešųjų pirkimų būdu, rizikuojant, kad kiekvienais metais konkursą laimės vis nauja organizacija. 

2. Mažai tikėtina, kad 2019 m., organizuojant neregių socialinę reabilitaciją, įvyks rimtų permainų, todėl būtina taisyti Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašą. Posėdyje priimti 4 siūlymai, kaip taisyti minėtąjį aprašą. Artimiausiu metu jie bus pateikti Neįgaliųjų reikalų departamentui. 

3. Stiprinti bendradarbiavimą su oftalmologais, akių klinikomis; siūlyti socialinei reabilitacijai skirtą paslaugų krepšelį. 

45,3 proc. – tiek 2018 m. 2–ą ketvirtį LASS gamybos įmonėse vidutiniškai dirbo aklųjų ir silpnaregiųTaryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie 2018 m. antro ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės–finansinės veiklos rezultatus. UAB "Regseda", VšĮ "Aksida" ir UAB "Liregus" veikla buvo pelninga. Tuo tarpu VšĮ "Kregis" patyrė nuostolį. Bendras 4 LASS įmonių teigiamas veiklos rezultatas siekė 96,1 tūkst. Eur. 2018 m. 2–ą ketvirtį vidutinis visose LASS gamybos įmonėse dirbusių aklųjų ir silpnaregių skaičius sudarė 45,3 proc. visų dirbančiųjų. Suvažiavimo nustatytą 40 proc. ribą atitiko visos LASS įmonės (VšĮ "Kregis" – 95,7 proc., UAB "Liregus" – 45 proc., VšĮ "Aksida" – 42,3 proc., UAB "Regseda" – 41,4 proc.). 2018 m. 2 ketvičio 8 LASS įstaigų bendras ūkinės veiklos rezultatas, eliminuojant gautas ir panaudotas paramos, įvairių kitų finansavimo šaltinių lėšas, 77,5 tūkst. Eur nuostolis. 

Taryba priėmė sprendimą nuo 2018 m. spalio 1 d. pradėti VšĮ "Brailio spauda" likvidavimo procedūrą. Šios įstaigos veiklą nuo 2019 m. perims VšĮ LASS respublikinis centras, kuris toliau leis žurnalą "Mūsų žodis" ir bus atsakingas už internetinės svetainės www.musuzodis.lt priežiūrą. Kadangi iki 2018 m. pabaigos leidybinę veiklą dar vykdys VšĮ "Brailio spauda", kuriai nepakanka finansinių išteklių, siekiant užtikrinti sklandžią šios veiklos eigą, priimtas sprendimas skirti likviduojamai įstaigai 2200 Eur paramą. 

Naujoji taryba savo kadencijos laikotarpiui (2018–2022 m.) nusprendė formuoti vieną visuomeninę komisiją – LASS regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo ir socialinių reikalų komisiją. Informaciją apie jos sudėtį galima rasti interneto svetainėje www.lass.lt. 

Praėjusiame posėdyje, vykusiame 2018 m. liepos 18 d., nedalyvavę naujai išrinktos LASS tarybos nariai pasirinko tokias atsakomybės už LASS veiklą sritis: Paulius Kalvelis – parolimpinis sportas, Virginija Pukenienė – techninės pagalbos priemonės regėjimo neįgaliesiems. 

Taryba pritarė VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro prašymui dėl 11099 Eur paramos skyrimo poilsio namų "Spindulys", esančių Mokyklos g. 71 Šventojoje (Palangos sav.), dalinei renovacijai. Nepritarta Mažeikių muziejaus prašymui skirti 10 tūkst. Eur paramą ekspozicijos regėjimo negalią turintiems žmonėms kūrimui. 

Posėdyje aktyviai diskutuota dėl LASS steigtų regionų aklųjų centrų pertvarkos būtinumo. Taryba pritarė advokato A. Novikovo siūlymui sudaryti darbo grupę ir pavesti jai, įvertinus finansinius srautus ir žmogiškuosius resursus, parengti bei teikti LASS tarybai svarstyti optimaliausią LASS regionų aklųjų centrų reformos planą. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]