IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

PRIMIRŠTOJI ĮMONĖ


Miestas ar nedidelis miestelis, jeigu ten esame buvę, mūsų atmintyje visada su kuo nors susijęs. Tai gali būti įvykis, ten gyvenantis ar gyvenęs žmogus, paminklas, garsus architektūros statinys ar kas nors kita. Su kuo daugeliui mūsų asocijuojasi nedidelis, šalia Šilutės esantis, Švėkšnos miestelis? Pirmiausia, - su psichiatrine ligonine, garsėjusia visoje Lietuvoje. Šia tema netgi buvo sukurta patarlė. 

Neregiams šis miestelis yra įdomus dėl dviejų priežasčių. 

Pirmiausia, čia yra gatvė, pavadinta Luji Brailio vardu. Dabar tai tvarkinga, iš kitų neišsiskirianti, pilna žalumos gatvė. Prieš gerus 60 metų joje apsigyveno neregiai bei silpnaregiai specialiai jiems pastatytuose nameliuose. Tiesa, ši gatvė tuomet buvo pačiame miestelio pakraštyje. 1968 m. "Mūsų žodžio" antrame numeryje A. Vingytė straipsnyje "Kuo švėkšniškiai džiaugiasi, kuo piktinasi! Ką svarsto?" apie L. Brailio gatvę rašė: "Miestelio ribas praplėtė ir Brailio gatvė. Prieš penkerius metus ji atsirado. Tačiau kaip gaila, kad ji nė kiek nepakito - tokia pat plika kaip ir pirmaisiais metais. Nelabai dailios išvaizdos standartinius namelius jau galėjo papuošti medeliai, krūmai. Žmonės galėjo gyventi jaukesnėje aplinkoje. O dabar įspūdis labai nemielas. Retai prie kurio namelio pamatysi medelį." 

Švėkšnoje 10 metų veikė Lietuvos aklųjų draugijos (LAD) gamybinis mokymo kombinatas. Tuometė LAD vadovybė surizikavo ir nedideliame provincijos miestelyje atidarė įmonę. Lauktų rezultatų šis "eksperimenas" neatnešė. Iškilo daug nesklandumų, todėl buvo nuspręsta po dešimtmečio šią įmonę uždaryti. 

Tai buvo ketvirtasis LAD gamybos mokymo kombinatas Lietuvoje. Jis oficialiai atidarytas 1953 m. birželio 1 d. Įmonės vadovu paskirtas Vladas Račkauskas. Naujasis kombinatas glaudžiai bendradarbiavo su Klaipėdoje veikusiu LAD gamybos mokymo kombinatu. Jie netgi gamino panašią produkciją, todėl įdiegiant naujus gaminius, darbuodavosi Klaipėdos kombinato technologai bei inžinieriai. Švėkšnos kombinatas nebuvo didelis, dirbo apie 50 darbuotojų. Kas čia buvo gaminama? Tuo metu paklausi produkcija: veltinė avalynė, tepaliniai filtrai, segtuvai dokumentams. Taip pat neapsieita be tradicinės aklųjų produkcijos: pintų gaminių ir šepečių. 

Kombinato darbuotojai aktyviai dalyvavo kultūriniame gyvenime: veikė keli meno mėgėjų būreliai, įmonės biblioteka, buvo mokoma brailio rašto. 

Nepaisant gerų norų, įmonės veikloje ne viskas buvo sklandu. Kaip rašė Dr. Valentinas Vytautas Toločka: "Įmonė, būdama Šilutės rajono pakraštyje, turėjo sunkumų atsigabenant medžiagas, išvežant produkciją. Trūko kvalifikuotų specialistų gamybai vadovauti, todėl tolesnis jos augimas buvo neperspektyvus." 

1963 m. gruodžio 31 d. Švėkšnos gamybinis mokymo kombinatas nustojo veikęs. Nuo 1964 m. sausio 1 d. buvęs kombinatas cecho teisėmis prijungtas prie LAD Klaipėdos kombinato. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Liepos 4 d. sukanka 90 metų, kai gimė (1928) Simonas Besigirskas, pedagogas, aklųjų ir silpnaregių treneris. 

Liepos 6 d. 1963 metais Rygoje įvyko buvusių sovietinių Pabaltijo respublikų, Lietuvos, Latvijos ir Estijos, aklųjų draugijų meno saviveiklos pirmasis festivalis. 

Liepos 11 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1933) Napoleonas Kuolys, Lietuvos aklųjų draugijos veikėjas, ilgametis žurnalo "Mūsų žodis" redakcinės kolegijos narys. Mirė 2008. 

Liepos 15 d. 1953 metais Šiauliuose atidarytas Panevėžio gamybinio mokymo kombinato filialas. 1956 m. vasario 1 d. įsteigtas savarankiškas Šiaulių gamybinis mokymo kombinatas. 

Liepos 19 d. 1958 metais įsteigta Lietuvos aklųjų draugijos Kauno kombinato brailio rašto spaustuvė. 1964 metų balandžio 20 dieną perkelta į LAD Vilniaus kombinatą. 

Liepos 21 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1938) Vincas Špakauskas, pedagogas, choro dirigentas, 1972-1998 m. dirbo muzikos mokytoju Kauno aklųjų mokykloje, ją perorganizavus - Kauno silpnaregių mokykloje, skatino vaikus rinktis muziko profesiją. Mirė 2002. 

Liepos 27 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1938) Irena Stelmokaitė, dainininkė. Mirė 2012. 

Liepos 27 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1943) Joana Aldona Kondratienė (Marcinkevičiūtė), matematikė, brailio rašto redaktorė, 1974-2017 m. ruošė vadovėlius neregiams, kūrė reljefines iliustracijas matematikos vadovėliams. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]