DRAUGE SU BENDRUOMENE

Andrius VAINORAS

AKLŲJŲ DESANTAS ŠILUTĖJE


Beveik du dešimtmečius vykdavę kartą per metus, praėjusiais metais jau buvę dveji, šiemet numatyti ketveri – dveji pavasarį ir dveji rudenį. LASS dienos "Susitikimai" tampa vis įdomesnės, intensyvesnės ir populiaresnės. Prieš kelerius metus į jų programą organiškai įsiliejo režisierė Karolina Žernytė su savo "Pojūčių teatro" aktoriais, o šiemet prisidėjo dar ir laidos "Aklas pasimatymas" kūrėjai. 

Praktinio seminaro akimirka. L. Puodžiūnienės nuotr.Pirmieji šių metų "Susitikimai" gegužės pradžioje jau aplankė vieną labiausiai į Vakarus nutolusių Lietuvos miestų – Nemuno deltoje įsikūrusią Šilutę. Po poros savaičių, tuomet, kai šis žurnalo numeris bus baigiamas ruošti spaudai, jie patrauks į kitą Lietuvos kraštą – Biržus. Biržiečiams bus pasiūlyta susipažinti su brailio raštu, sparčiai populiarėjančiu aklųjų stalo tenisu – šoudaunu, taktilinių knygų paroda. Biržų "Susitikimų" programoje sutiko dalyvauti LR Seimo narė ekonomistė Aušra Maldeikienė. O dabar trumpas žvilgsnis į tai, kas buvo. 

Šilutėje "Susitikimų" programa buvo ypač intensyvi ir įvairiapusė: seminaras rajono socialiniams darbuotojams, "Pojūčių teatro" dirbtuvės ir spektaklis, pokalbiai miesto gimnazijose su neregiais – programuotoju Justinu Kilčiausku ir kunigu Ramučiu Janšausku, brailio rašto pamokos, Lietuvos aklųjų bibliotekos "Pasakojimų dėžutės" istorijos patiems mažiausiems ir edukacinės dirbtuvės "Sukurk atviruką nematančiam draugui". 

Jau susiklostė lyg ir nerašyta tradicija kiekvienus "Susitikimus" pradėti praktiniu seminaru rajono socialinių tarnybų, seniūnijų darbuotojams "Neregys šalia mūsų". Nors savo tematika bei turiniu visi seminarai panašūs, tačiau kiekviename rajone jie vyksta skirtingai, nelygu ateinančių žmonių nusiteikimas, praktinė patirtis, pateikiamos informacijos aktualumas. Seminaras Šilutėje sulaukė ypač didelio susidomėjimo, jame dalyvavo apie 60 socialinės paramos centrų, seniūnijų darbuotojų. Turint galvoje rajono dydį ir jame gyvenančių žmonių skaičių, tai – daug. LASS respublikinio centro ekspertas Gediminas Jonikaitis jiems pristatė populiariausias aklųjų naudojamas technines pagalbos priemones: kalbančius kraujo spaudimo matuoklius, laikrodžius, spalvų nustatymo įrenginius. Praktinei seminaro daliai vadovavo tiflopedagogė, Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro direktorė Daina Vitkauskienė. Anot jos, seniūnijų, socialinės paramos centrų darbuotojai dažniausiai pirmieji sužino apie jų teritorijoje gyvenančius neregius, o neretai pirmieji juos ir suranda, todėl itin svarbu, kad jie kuo daugiau žinotų apie tai, kaip gali šiems žmonėms padėti. "Atrodo, kad po šio seminaro jau neliko socialinių darbuotojų, nežinančių, kad Šilutėje veikia LASS filialas", – sakė D. Vitkauskienė. 

Pirmąją "Susitikimų" dieną vyko režisierės K. Žernytės kūrybinės dirbtuvės Šilutės moksleiviams. Metodus bei pratimus, naudojamus kuriant spektaklius, K. Žernytė pasitelkia ir rengdama dirbtuves. Jų metu vaikai ir suaugusieji, užsirišę akis, leidžiasi į potyrių kelionę. Šilutėje K. Žernytės kūrybinės dirbtuvės irgi sulaukė gyvo susidomėjimo. Ne mažesnio susidomėjimo sulaukė ir "Pojūčių teatro" parodytas spektaklis "Akmuo. Vanduo. Geluonis". Spektaklio idėja – žmogaus kelionė per gyvenimą, atskiri jo tarpsniai ir juos lydinčios iniciacijos. Visa tai patiria būrelis savanorių užrištomis akimis stebint kitiems žiūrovams. 

K. Žernytės kūrybinės dirbtuvės moksleiviams. L. Puodžiūnienės nuotr."Rezultatai pranoko lūkesčius, – jau po visų "Susitikimų" pasakojo Vydūno gimnazijos socialinė pedagogė Jūratė Gusevienė, – net ir visiškai teatru nesidomintys mokiniai įsijungė į bendrą veiklą, kad net pamokos pabaigą skelbiantis skambutis negalėjo nuo tos veiklos jų atitraukti". 

Ypač intensyvi veikla abi "Susitikimų" dienas vyko Šilutės mokyklose – 1–ojoje bei Vydūno gimnazijose. Abi gimnazijos savaip garsios ir savaip įdomios. Šilutės 1–oji gimnazija garsėja savo robotikos būreliu ir robotų konstravimo entuziastais. Būrelį visai neseniai įsteigė iš Švedijos į Lietuvą gyventi grįžęs programuotojas Eivanas Maksvytis. Tai sužinoję "Susitikimų" organizatoriai pasiūlė surengti gyvą susitikimą su neregiu programuotoju Justinu Kilčiausku ir projekto, skirto sukurti inovacijas, padedančias akliesiems orientuotis erdvėje, dalyviu, Kauno technologijos universiteto dėstytoju Mariumi Gudauskiu. Programavimo kalbos, atskirų programų pavadinimai ir ypatumai, technologijos, sensoriai – šeimininkai klausinėjo, svečiai atsakinėjo ir visi vieni kitus suprato. Ne tik suprato, bet ir pamatė, ką J. Kilčiausko rankose gali išmanusis telefonas. Susitikimas vyko itin gyvai ir betarpiškai, nes Justinas dar neseniai pats buvo moksleivis ir gerai prisimena, ką reiškia mokytis mėgstamą ir įdomų dalyką arba priešingai – neįdomų ir nuobodų. 

"Susitikimus" vainikavo diskusija kitoje – Vydūno gimnazijoje. Su moksleiviais dar kartą susitiko J. Kilčiauskas ir Šiluvoje apaštalaujantis neregys kunigas Ramutis Janšauskas. J. Kilčiauskas geriau pažįstamas jaunajai neregių kartai, R. Janšauskas pagal savo metus ir gyvenimo patirtį artimesnis viduriniajai. Nors baigė tuometinį Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, tačiau jo vardas ir asmenybė daugeliui neregių iki šiol beveik nebuvo žinomi. Gyvenimo kelias, kurį Ramutis pasirinko, reikalauja kiek kitokio santykio su tikrove: gatvės ar renginių šurmulį keičia tyla ir susikaupimas, savojo "aš" kultą – malda ir nusižeminimas. Nepaisant kunigiškų pareigų ir priedermių, R. Janšauskas pastaruoju metu randa vis daugiau laiko pabūti su savo likimo draugais ar atvykti į vieną kitą LASS organizuojamą renginį. "Susitikimų" diskusija Vydūno gimnazijoje – vienas iš tokių. 

"Garsas apie diskusiją po gimnaziją jau buvo pasklidęs, – sakė S. Gusevienė, – todėl mokinių į salę susirinko dvigubai daugiau nei tikėjomės. Nusivylusių ar nepatenkintų nebuvo. Net dvyliktokai, kuriems labiausiai rūpi egzaminai, sakė, kad buvo įdomu." 

"Ar rinktumėtės tokį patį gyvenimo kelią, jeigu gerai matytumėte? Ar sunku būti kunigu?" – moksleiviai klausė R. Janšausko. "Ar sunku būti mokiniu? Ar sunku būti mokytoju?" – klausimu į klausimą atsakė kunigas. Anot jo, kiekvieno žmogaus gyvenime būna silpnumo, abejonių valandų, o kalbant apie kunigystę, ne mes renkamės Dievą, o Dievas pasirenka mus. Kai šitai supranti, viskas tampa lengva, skaidru ir pakeliama. 

Kunigas neneigia, kad neregystė iš žmogaus, ypač dvasininko, dažnai reikalauja daugiau jėgų ir, kad norėdamas neiškristi iš gyvenimo, turi dėti daugiau pastangų, bet tai nereiškia, kad žmogus apie ją vien tik ir tegalvoja. Kunigas sakėsi mokąs groti gitara, aistringai besidomintis automobiliais ir čia pat visus nuramino, kad tikrai nevairuojąs... Tiek J. Kilčiauskas, tiek ir R. Janšauskas kartu su laidos "Aklas pasimatymas" vedėju Kristijonu Bartoševičiumi daug šmaikštavo, laidė humorą ir ne kartą publiką privertė garsiai ir nuoširdžiai kvatoti. 

"Tai buvo gyvi susitikimai, gyvas bendravimas, daug įvairios veiklos, – sakė socialinė pedagogė J. Gusevienė, – kitaip sakant tai, ko mokiniams labiausiai reikia. Ne suaugusiųjų pamokymų, kaip gyventi, bet gyvų pavyzdžių ir gyvo bendravimo, galimybės tam tikrus dalykus patirti ir išbandyti patiems. Mokiniai realiai pamatė ir suprato, kad vieno pojūčio netekimas neriboja žmogaus galimybių gyventi visavertį gyvenimą." 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]