LASS TARYBOJE

 

 


Balandžio 18 dieną Vilniuje įvyko antrasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 12 (1 iš jų elektroniniu būdu) iš 14 LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkė G. Padribonienė ir kviestiniai asmenys. 

Posėdyje patvirtinti keturių LASS įstaigų - VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro, VšĮ "Brailio spauda" bei VšĮ LASS respublikinio centro - 2017 m. ūkinės-finansinės veiklos balansai, veiklos rezultatų ataskaitos ir veiklos ataskaitos. Taip pat patvirtinti LASS įmonės UAB "Liregus" 2017 m. ūkinės-finansinės veiklos balansas, pelno (nuostolio) ataskaita bei metinis vadovo pranešimas. Pagal nepriklausomų auditorių išvadas, pateiktos finansinės ataskaitos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo LASS įstaigų ir bendrovės 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei 2017 m. finansinius veiklos rezultatus. Posėdyje svarstytos LASS respublikiniam fondui pateiktos paraiškos. Lėšos skirtos: 

1. VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro projektui "Kitaip matau supantį pasaulį". 

2. VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro projektui "Socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas". 

3. VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro projektui "Panevėžio šokių kolektyvo dalyvių paruošimas Respublikinei dainų šventei". 

4. Lietuvos aklųjų sporto federacijos projektui "Aklųjų sportininkų dalyvavimas pasaulio ir Europos čempionatuose". 

5. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų draugijos "Lasmeda" projektui "Pasirengę dirbti". 

6. Klaipėdos regos ugdymo centro projektui "Renkuosi šviesą". 

7. Klaipėdos regos ugdymo centro projektui - tarptautinei neregių ir silpnaregių vaikų vasaros stovyklai "Pažinimo stebuklas 2018". 

8. Panevėžio aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrijos "Žvilgsnis" projektui "Padovanokime vaikams reabilitacinį poilsį". 

9. LASS Prienų rajono filialo projektui "Daina sujungia širdis". 

10. UAB "Liregus" projektui "Parama poilsiavietėje "Zelva" 2018 m. poilsiaujantiems regos neįgaliesiems". 

11. VšĮ LASS respublikinio centro projektui "Pažintis su asmeninio asistento paslauga Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje". 

12. VšĮ "Brailio spauda" projektui "Į dar neliestas erdves". 

Taryba pritarė pateiktam ataskaitos "LASS statistika" projektui. Ataskaitoje atsispindės išsami statistinė informacija apie LASS narius (amžių, neįgalumą, išsilavinimą, užimtumą ir kt.). Patvirtinusi šią ataskaitos formą, taryba panaikino anksčiau buvusias ataskaitas LASS-1 ir LASS-2. 

Posėdyje aptartos LASS misija, vizija ir vertybės, kurias numatoma teikti svarstyti LASS XXIX suvažiavimo delegatams. Pritarta informacijai dėl LASS suvažiavimo delegato pasikeitimo LASS Tauragės ir Pagėgių filiale. Vietoje Tomos Voroneckytės, kuri raštu kreipėsi į LASS tarybą, kad dėl asmeninių priežasčių negalės dalyvauti naujos kadencijos LASS suvažiavimuose, delegatu tapo antrasis pagal balsų skaičių buvęs LASS Tauragės ir Pagėgių filialo pirmininkas Nerijus Bardzilauskas. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]