IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

BESIRŪPINANTIS ŽMONĖMIS


Šiauliai, ankstyvas rytas. Dienos šviesa liežuviais baigia nulaižyti tamsos likučius. Beveik miesto pakraštyje, apsuptas vienaukščių ir dviaukščių namukų, boluoja VšĮ "Aksida" pastatas. Į jį iš visų miesto vietų renkasi įmonės darbuotojai. Greitai čia užvirs darbas, pasigirs veikiančių mašinų bei staklių specifinis gausmas. Viskas įprasta ir kasdieniška. Darbuotojai atlieka jiems patikėtą darbą. Kiekvieną rytą juos aplanko įmonės direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams: išklauso, prireikus padeda išspręsti iškilusias problemas. 

Kazimieras Gailius įmonėje su pertraukomis dirba jau beveik keturis dešimtmečius. Šį mėnesį silpnaregis vadovas švenčia garbingą jubiliejų, jam sukako 60 metų. 

K. Gailius gimė 1958 metais kovo 4 d. Mažeikių rajone, Šerkšnėnų kaime. Tėveliai dirbo kolūkyje, prižiūrėjo gyvulius. Be Kazimiero šeimoje augo dar šeši vaikai. Iki metų amžiaus berniukas matė puikiai. Sukakus metams akys pradėjo blaustis. Dar po metų berniukas nematė beveik nieko, eidamas vis į kažką atsitrenkdavo. Tėvai susirūpino Kazimiero sveikata. Nuvežus į Telšius pas žinomą gydytoją paaiškėjo, kad būtina akių operacija. Laukė ne viena, o trys. Oftalmologui pavyko grąžinti šiokį tokį regėjimo likutį. "Iki šiol nežinau, kokia sirgau liga. Spėjimų yra įvairiausių. Laimei, gydytojas šiek tiek regėjimo grąžino. Labai norėjau skaityti. Knygeles skaičiau akį "įkišdamas" į knygą", – atsimena K. Gailius. 

1965 metais gydytojas patarė silpnaregį berniuką vežti mokytis į specializuotą mokyklą. Tėvai paklausė. Deja, tais metais Kazimieras į Kauno aklųjų mokyklą nebuvo priimtas. Po pirmo nesėkmingo bandymo mokytis, berniuko mama suabejojo mokslo būtinybe. Ji norėjo, kad vaikas būtų namuose. Kazimieras, gyvendamas namuose, domėjosi muzika. Mama net armoniką buvo nupirkusi. Jau tada galvoje pradėjo dėlioti nesudėtingus eilėraštukus, daineles. Tik 1969 m., šeimą aplankius tuometinės LAD Šiaulių tarprajoninės valdybos darbuotojams, Kazimierui atsirado galimybė lankyti taip trokštamą mokyklą. 

1970 m. K. Gailius atvažiavo mokytis į Kauno aklųjų mokyklą. Tuomet jam buvo dvylika metų. Kazimieras per dvejus metus baigė keturias klases. Nuo pirmųjų dienų berniukas įsijungė į muzikinį mokyklos gyvenimą. Iš pradžių dainavo chore, vėliau lankė akordeonistų būrelį. Dar vėliau išmoko groti kanklėmis. Silpnaregis, mokykloje įkūrus pučiamųjų orkestrą, jame pradėjo groti baritonu, vėliau triūba. K. Gailius Kaune mokėsi iki 1975 metų. 

Tais pačiais metais persikėlė į naujai atidarytą Vilniaus aklųjų ir silpnaregių internatinę mokyklą. Kaip ir Kaune, Kazimieras aktyviai dalyvavo mokyklos muzikiniame gyvenime. Dainavo chore, grojo orkestre. Su bendraminčiais įkūrė estradinį ansamblį VASMI. Koncertavo ne tik mokykloje, bet grojo ir rajonuose. 1976 metais, atidarius B. Dvariono muzikos mokyklos filialą, Kazimieras priimamas į antrą muzikos mokyklos klasę. 1980 metais su vidurinio mokslo baigimo atestatu silpnaregiui įteikiamas B. Dvariono muzikos mokyklos baigimo diplomas. 

Baigęs vidurinę mokyklą išvažiavo dirbti į Šiaulius, arčiau tėvų, gimtųjų namų. Jis įsidarbino Šiaulių gamybiniame mokymo kombinate darbininku. Tačiau čia dirbo vos mėnesį – gavo netikėtą pasiūlymą dirbti LAD Šiaulių tarprajoniniuose kultūros namuose meno vadovu. Juo dirbo iki 1981 m. Tais pačiais metais K. Gailius įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto (vėliau Šiaulių universitetas) neakivaizdinį skyrių. Šioje aukštojoje mokykloje studijavo tiflopedagogiką. 1985 m. K. Gailius pradėjo vadovauti Šiaulių tarprajoniniams kultūros namams ir vadovavo iki 1987 metų. 1987–1989 m. dirbo Šiaulių GMK direktoriaus pavaduotoju. 1989–1991 ten pat dirbo profsajungos pirmininku. Nuo 1992 metų iki šiol dirba VšĮ "Aksida" direktoriaus pavaduotoju socialiniams reikalams. 

K. Gailiaus gyvenimas neįsivaizduojamas be muzikos. Silpnaregis jai skiria beveik visą savo laisvalaikį. Dainavo chore, vyrų vokaliniame ansamblyje, kaimo kapeloje. Jis neregių ir silpnaregių meniniams kolektyvams rašė dainų tekstus. 1995 m. Kazimiero muzikiniame gyvenime atsirado naujas posūkis. Kultūros namams nupirkus muzikos sintezatorių, K. Gailius netausodamas laiko išmoko juo groti. 1997 m. išleido kasetėje įrašytą albumą "Pabūk su manim". Jame skamba K. Gailiaus sukurtos ir atliekamos dainos. 2000 m. pasirodo kompaktinis diskas "Rudenėjant". Jame skamba užsienio autorių dainos. Tiesa, kelios yra sukurtos ir paties Kazimiero. 2002 metais K. Gailius su kolega pradėjo groti senjorams organizuotuose šokiuose tiems, kuriems virš trisdešimties. Iš pradžių grojo tris kartus per mėnesį, vėliau – du. Šokiuose grojo ir dainavo devynerius metus. 

Dar vienas jo pomėgis – poezija. Kazimieras bandė eiliuoti dar nelankydamas mokyklos. Mokydamasis Kaune pradėjo eiliuoti rimčiau. Jo eilėraščiai buvo spausdinti almanache "Vaivorykštė", Mažeikių rajoniniame laikraštyje "Pergalės vėliava", vėliau žurnale "Mūsų žodis", almanache "Žodžio spalvos". 2000 m. išleido poezijos knygelę "Pro vaikystės langą". 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Balandžio 1 d. 1973 m. įsteigti Lietuvos aklųjų draugijos garso įrašų namai. 

Balandžio 12 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1933) Vytautas Karvelis, habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius, tiflopedagogų rengėjas Lietuvoje, Šiaulių universitete. Mirė 2011. 

Balandžio 17 d. sukanka 55 metai, kai gimė (1963) Egidijus Jakimavičius, masažuotojas, UAB "Gydomojo masažo centras" Vilniuje įkūrėjas. 

Balandžio 20 d. sukanka 55 metai, kai gimė (1963) Daina Vitkauskienė (Murauskaitė), tiflopedagogė, VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro direktorė. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]