SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

 

NEPAMIRŠKITE: LIKO 30 DIENŲ


Šių metų gegužės 29–30 dieną Vilniuje įvyks LASS XXIX ataskaitinis–rinkiminis suvažiavimas. Šiame suvažiavime bus renkama: LASS taryba, LASS revizijos komisija, LASS pirmininkas, LASS pirmininko pavaduotojas. Išsamią informaciją apie savo kandidatūrų į minėtus LASS organus ar pareigas kėlimą, taikomus reikalavimus bei terminus rasite Giedriaus Stoškaus straipsnyje "Ataskaitiniam–rinkiminiam suvažiavimui artėjant" ("M.Ž.", 2018, Nr.1). LASS suvažiavimo delegatams ir visiems LASS nariams primename svarbiausius žinotinus dalykus bei datas. 

Į LASS tarybą, LASS pirmininko ar jo pavaduotojo pareigoms gali būti renkami tik regos negalią turintys LASS nariai fiziniai asmenys, kurie organizacijoje dalyvauja ne trumpiau kaip 3 metus, nepriklausomai nuo to, ar jie yra suvažiavimo delegatai, ar ne. 

Keliant savo kandidatūrą į LASS tarybą ar pirmininko pareigoms, būtina pateikti raštišką laisvos formos pranešimą. Pranešimas turi būti pateikiamas pristatant į LASS buveinę arba siunčiant registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. Šiuo konkrečiu atveju, paskutinė diena yra balandžio 30 d. 

Visiems, iškėlusiems savo kandidatūras tiek LASS pirmininko pareigoms, tiek ir į LASS tarybą, LASS respublikinis centras interneto svetainėje lass.lt arba organizacijos "Facebook" profilyje sudarys galimybę prisistatyti arba pristatyti savo veiklos programas ar programines nuostatas. Kaip prisistatyti įtaigiau ir suprantamiau, paliekama spręsti patiems pretendentams: tai gali būti vaizdo siužetas, garso įrašas ar tiesiog tekstas. 

Visi LASS suvažiavimo delegatai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki suvažiavimo, t.y. iki 2018–04–30 turi teisę pateikti siūlymus dėl suvažiavimo darbotvarkės papildymo. Siūlymus galima teikti raštu pristatant arba registruotu laišku siunčiant LASS buveinės adresu (Labdarių 7/11, 01120 Vilnius), arba siųsti elektroniniu paštu [email protected] 

Suvažiavimo delegatai turi teisę balsuoti iš anksto paštu ar registruotu laišku. Apie pageidavimą pasinaudoti tokia balsavimo forma delegatas turi raštu LASS buveinės adresu arba e. paštu pranešti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki LASS suvažiavimo. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]