LASS TARYBOJE

 

 


Kovo 21 dieną Vilniuje įvyko pirmasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 (iš 14) LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkė G. Padribonienė ir kviestiniai asmenys. 

Posėdyje patvirtinti šešių LASS įstaigų (VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro, VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro, VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro, VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro, VšĮ "Aksida" ir VšĮ "Kregis") 2017 m. ūkinės–finansinės veiklos balansai, veiklos rezultatų ataskaitos ir veiklos ataskaitos. Taip pat patvirtinti LASS įmonės UAB "Regseda" 2017 m. ūkinės–finansinės veiklos balansas, pelno (nuostolio) ataskaita bei metinis vadovo pranešimas. Pagal nepriklausomų auditorių išvadas, pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo LASS įstaigų 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2017 m. finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. 

Taryba pritarė UAB "Regseda" prašymui leisti įsigyti renovuotą pastatą–servisą (esantį Šviesos g. 5, Klaipėdoje), nes, augant užsakymų apimtims, atsirado sandėliavimo patalpų trūkumas. Šiuo metu bendrovė nuomojasi tentinį sandėlį. 

Taryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie 2017 metų IV ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės–finansinės veiklos rezultatus. UAB "Regseda", UAB "Liregus" ir VšĮ "Kregis" veikla buvo pelninga. VšĮ "Aksida" patyrė nuostolį. Bendras 4 LASS įmonių teigiamas veiklos rezultatas siekė 122,8 tūkst. eurų. 2017 m. IV ketvirtį vidutinis visose LASS gamybos įmonėse dirbusių aklųjų ir silpnaregių skaičius sudarė 46,4 proc. visų dirbančiųjų. Suvažiavimo nustatytą 40 proc. ribą atitiko visos keturios LASS įmonės (VšĮ "Kregis" – 91,3 proc., UAB "Liregus" – 45,3 proc., VšĮ "Aksida" – 43,9 proc., UAB "Regseda" – 43,3 proc.). 2017 m. IV ketvirčio devynių LASS įstaigų bendras ūkinės veiklos (eliminuojant gautas ir panaudotas paramos, kitų finansavimo šaltinių lėšas) rezultatas – 178,9 tūkst. eurų pelnas. 

Pritarta posėdyje pateiktai informacijai apie 2017 m. LASS filialų veiklos rėmimui skirtų lėšų panaudojimą. Atkreiptas dėmesys, kad šiuo laikotarpiu didžiausią bendrą LASS filialų veiklos rėmimui panaudotų lėšų dalį (27,2 proc.) sudarė darbuotojų, vykdančių Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą kofinansavimo išlaidos. Kelionių faktinių išlaidų (kuro, transporto priemonių eksploatacijos, nuomos arba panaudos, transporto bilietų, išskyrus taksi) apmokėjimas siekė 15,6 proc., LASS filialų veiklas vykdančių darbuotojų skatinimo išlaidos – 12,6 proc. Meno kolektyvų sceninių drabužių, muzikos instrumentų įsigijimo ar jų remonto apmokėjimui bei LASS filialų aplinkos pritaikymo regos neįgaliesiems darbų apmokėjimui 2017 m. iš LASS filialų veiklos rėmimui skirtų lėšų nepanaudota nė vieno euro. 

Taryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie atsiskaitymą už 2017 m. iš LASS respublikinio fondo lėšų finansuotų projektų vykdymą. Visi 9 šių projektų vykdytojai iki nustatytos datos pateikė ataskaitas, pagal kurias matyti, kad skirtos lėšos panaudotos pagal paskirtį. 

Priimtas sprendimas dėl lėšų skyrimo VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centro likvidavimo procedūrai. Šiuo metu likviduojama įstaiga nebeturi išteklių, kad atsiskaitytų su atleistais darbuotojais, kurių darbo sutartys nutrauktos 2017 m. gruodžio 29 d. Kadangi VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centro steigėjai yra LASS ir Kauno m. savivaldybė, likvidavimo procedūrai užbaigti būtinas išlaidas abu steigėjai numato dengti lygiomis dalimis. 

Taryba, vadovaudamasi 2017 m. kovo 15 d. vykusiame posėdyje išreikštu pritarimu LASS lėšomis finansuoti LASS narių ir žmonių, kurie dirba LASS steigtose įstaigose, tiflopedagogikos antro ir trečio semestrų studijas Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute, nusprendė pagal pasirašytas trišales studijų sutartis apmokėti LASS narių Linos Baniukaitytės, Irenos Marcišauskienės, Laimos Stelingienės tiflopedagogikos antro semestro studijas minėtoje mokymo įstaigoje. 

Pasibaigus posėdžiui LASS tarybos nariai lankėsi Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22) veikiančioje taktilinių reprodukcijų parodoje "Blind date" ("Aklas pasimatymas"), skirtoje lytėjimu pažinti vizualaus meno kūrinius. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]