TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

NAUJI DYDŽIAI


Monetos lėkštutėjeDažnai naujų metų proga LR Vyriausybė nustato ar indeksuoja tam tikrus dydžius, nuo kurių priklauso įvairios socialinės išmokos ar mokami mokesčiai. Ne išimtis ir šie metai. Nuo 2018-01-01 įsigaliojo keli nauji dydžiai, kurie naudojami apskaičiuojant neįgaliesiems mokamas socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) ar šalpos pensijas bei kai kurias kitas išmokas, taip pat iš jų darbo užmokesčio ar kitų pajamų išskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį. 

 

Indeksuotos socialinio draudimo pensijos 

Anksčiau, Vyriausybei nutarus didinti socialinio draudimo pensijas, būdavo didinama valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis. Tačiau šį kartą buvo padaryta kitaip. Kadangi nuo 2018-01-01 įsigaliojo nauja Socialinio draudimo pensijų redakcija, kitaip sureglamentavusi Socialinio draudimo pensijų apskaičiavimo ir indeksavimo tvarką, pensijas buvo nutarta didinti kitaip - 2017 m. gruodžio mėnesį gautas pensijas padauginant iš 2017-12-18 Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimu DO-2-17 nustatyto indeksavimo koeficiento 2018 metams, kurio dydis 1,0694. 

Tuo pačiu nutarimu nustatyti ir kiti socialinio draudimo pensijų apskaičiavimui reikalingi dydžiai: 

socialinio draudimo bazinės pensijos dydis po 2018-01-01 skiriamoms pensijoms - 152,92 Eur; 

apskaitos vieneto vertė - 3,27 Eur; 

našlių pensijos bazinis dydis - 22,46 Eur; 

maksimalios, pagal iki 1995 m. galiojusius įstatymus paskirtos, neperskaičiuotos pensijos dydis - 304,78 Eur. 

Socialinio draudimo pensijų gavėjams, kuriems pensijos paskirtos iki 2017-12-31, pagal naują Socialinio draudimo pensijų įstatymą apskaičiuotos pensijos bus pradedamos mokėti 2018 m. rugsėjį, ir tiems, kurių pensijos pagal naująjį įstatymą padidės, 2018 m. rugsėjį bus grąžintas nuo 2018-01-01 iki 2018-09-01 susidaręs pensijų dydžių skirtumas. Tiems, kuriems pagal naują įstatymą apskaičiuotos pensijos sumažėtų, baimintis irgi nereikia, kadangi jiems bus paliktos senosios pensijos, kurios taip pat kaip ir naujosios laikui bėgant galės būti indeksuojamos. 

Išsamiau apie nuo 2018-01-01 įsigaliojusio Socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytas naujoves skaitykite 2017 m. "Mūsų žodyje" Nr. 12 skelbtame straipsnyje "Pensijų fronte šis tas naujo". 

 

Padidinta šalpos bazinė pensija 

2017-12-20 Vyriausybės nutarimu Nr. 1062 nuo 112 iki 130 eurų padidinta šalpos pensijų bazė. Kadangi šalpos pensijos mokamos ne už einamąjį, o už praeitą mėnesį, pirmąsias padidintas pensijas jų gavėjai gaus 2018 m. vasarį. Labai gaila, kad kol kas nenumatyta didinti tikslinių kompensacijų bazės. Nors mūsų šalyje infliacija viena iš didžiausių eurozonoje, auga tiek minimalus, tiek ir vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, o tikslinių kompensacijų paskirtis - atsilyginti už neįgaliesiems teikiamą slaugą, priežiūrą ar pagalbą, tačiau tikslinių kompensacijų bazė ir toliau liks tik 112 eurų. 

Išsamiau apie šalpos pensijas ir tikslines kompensacijas skaitykite 2016 m. "Mūsų žodyje" Nr. 8 skelbtą straipsnį "Šalpos pensijos ir tikslinės kompensacijos". 

 

Mažinamas gyventojų pajamų mokestis 

2017-12-07 LR Seimas įstatymu Nr. XIII-841 pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. ir nustatė, kad nuo 2018-01-01 apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį taikomi didesni mėnesio neapmokestinamų pajamų dydžiai (NPD). 

Neįgaliesiems jie nustatyti tokie: 

neįgaliesiems, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis - 450 Eur (iki 2018-01-01 buvo 380 Eur); 

neįgaliesiems, kuriems nustatytas nuo 30 iki 55 proc. darbingumo lygis arba lengvas ar vidutinis neįgalumo lygis, ar vidutinis, ar nedidelis specialiųjų poreikių lygis - 390 Eur (iki 2018-01-01 buvo 320 Eur); 

Negalios neturintiems gyventojams, kurių mėnesio darbo užmokestis ne didesnis kaip 1 minimali mėnesinė alga (šiuo metu 400 Eur), mėnesio NPD yra 380 Eur (iki 2018-01-01 buvo 310 Eur). 

Negalios neturinčio gyventojo darbo užmokesčiui didėjant, jam taikytinas mėnesio NPD mažinamas pagal specialią formulę. 

Priminsiu, kad 15 proc. mokesčio tarifu apmokestinama tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri viršija mėnesio NPD. Žinotina ir tai, kad be gyventojų pajamų mokesčio iš darbo užmokesčio dar atskaitoma 3 proc. valstybinio socialinio draudimo ir 6 proc. sveikatos draudimo įmokos ir joms jau jokie mėnesio NPD netaikomi, taigi, skirtingai nuo gyventojų pajamų mokesčio, šios įmokos išskaičiuojamos iš viso darbo užmokesčio. 

 

Didinamas minimalus mėnesinis darbo užmokestis 

2017-10-11 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 814 nuo 2018-01-01 20 eurų padidintas minimalus mėnesinis darbo užmokestis (MMA). Nustatytas jo dydis 400 Eur. 

Minimalus valandinis darbo užmokestis padidėjo 13 ct., nuo 2,32 iki 2,45 Eur. 

 

Didėja valstybės remiamų pajamų dydis 

Nuo euro įvedimo iki 2018-01-01 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis buvo 102 eurai. 2017-09-20 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 756 nustatyta, kad VRP nuo 2018-01-01 yra 122 eurai. Šis dydis taikomas apskaičiuojant gyventojams kompensacijas už būsto šildymą, socialines pašalpas, skiriant valstybės pagalbą apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis. VRP padidinimą nustatančio Vyriausybės nutarimo 2 p. įtvirtinta viena gyventojams žinotina nuostata: "Vertinant asmens pajamas ir (ar) turto vertę, suteikiančias teisę asmenims gauti socialinę paramą, taip pat apskaičiuojant teisės aktų nustatytus dydžius už laikotarpį iki 2018 m. sausio 1 d., taikomas valstybės remiamų pajamų dydis, galiojęs iki 2018 m. sausio 1 d.". 

 

Didėja socialinė parama, neatsilieka ir kai kurios baudos 

2017-08-30 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 707 nustatyta, kad nuo 2018-01-01 iki 50 eurų didinamas bazinis bausmių ir nuobaudų dydis. Iki tol šis dydis buvo 37,66 eurų. Šis padidėjimas svarbus tik tais atvejais, kai įstatymuose baudos nustatomos ne tvirta pinigų suma, o įvairiais dydžiais, tokiais kaip minimalus gyvenimo lygis ir pan. 

 

Pasirodys ir naujų dydžių 

Nuo 2018-01-01 įsigaliojo nauja Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo redakcija, kurią Seimas priėmė 2017-12-05 įstatymu Nr. XIII-820. Šis įstatymas numato įvesti minimalių vartojimo poreikių dydį (MVPD). MVPD kasmet bus apskaičiuojamas vadovaujantis minimalaus maisto produktų rinkinio struktūra, vidutinėmis mažmeninėmis maisto prekių kainomis, vidutinės metinės infliacijos prognoze ir namų ūkių biudžetų tyrimo duomenimis. Šiuo metu jis būtų 238 eurai. Šį dydį kiekvienais metais ateinantiems metams turi apskaičiuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jį paskelbti ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. Įstatymo 3 str. 2 d. numatyta ir konkreti formulė MVPD apskaičiavimui. Nuo kitų metų, t.y. nuo 2019 m., MVPD bus reikšmingas ir daugumos kitų taikomų dydžių apskaičiavimui. Įstatymo 2 str. 3 d. numato, kad: 

bazinė socialinė išmoka negalės būti mažesnė nei 16 proc. MVPD (pagal šiuo metu nustatytą MVPD 16 proc. nuo 238 Eur = 38,08 Eur); 

šalpos pensijų bazė negalės būti mažesnė nei 54 proc. MVPD, t.y. 128,52 Eur; 

tikslinių kompensacijų bazė negalės būti mažesnė nei 47 proc. MVPD, t.y. 111,86 Eur; 

valstybės remiamos pajamos negalės būti mažesnės nei 50 proc. MVPD, t.y. 119 Eur. 

Padidinus MVPD, padidės ir išvardintųjų dydžių minimumai. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]