VIRŠELIS

 

D. V. HADONAS. AKLAS MUZIKANTAS


D. V. HADONAS. AKLAS MUZIKANTAS. Parašas po iliustracija

Buitinio žanro anglų tapytojas Davidas Viljamas Hadonas (David William Haddon, 1884-1914) mėgo tapyti jūreivius, amatininkus, buities scenas: "Sena moteris, lupanti obuolius ir senis, taisantis tinklus", "Pasiruošimas nakčiai", "Scena batsiuvio dirbtuvėlėje", "Ugnies kurstymas virtuvėje". Kadangi dailininkas mėgo buitinį žanrą, vaizdavo paprastus, dažniau senus žmones, todėl nenustebome jo darbų galerijoje aptikę paveikslą "Aklas muzikantas". 

Pirmajame paveikslo plane dailininkas nutapė pagyvenusį, žilabarzdį, skrybėlėtą, griežiantį smuiku neregį muzikantą. Smuikininkas stovi prie apleisto namo durų ir muzikuoja. Šią situaciją iš už namo kampo stebi du, galbūt brolis ir sesuo, paaugliai kaimo vaikai. Jie nedrįsta pasakyti muzikantui, kad namas negyvenamas. Jie stebi neregį kaip įdomų spektaklį. Žmogaus, turinčio negalią, baimė, kontakto su juo vengimas rodo didžiulę tuo laikmečiu vyravusią takoskyrą tarp neįgaliųjų ir negalios neturinčių žmonių. Kiauras, samanomis apaugęs stogas, žolėmis užžėlęs takelis rodo, kad šeimininkai jau seniai apleido šį namą. Regis, šią situaciją gerai supranta mažas, už pavadėlio laikomas, šalia neregio kojų sėdintis panarinęs galvą šunelis vedlys. Jis tarsi nusiminęs dėl to, kad jo nejaudina nei garsai, nei kvapai, o tai neleidžia tikėtis gardesnio kąsnelio. Reikia manyti, muzikantas atliks visą savo repertuarą ir nesulaukęs nei pagyrimų, nei monetos ar maisto, nueis kito namo link. Dailininkui atrodė: jei žmogus nemato, tai jis jau negeba naudotis ir kitais turimais pojūčiais, teisingai suvokti aplink jį esančios aplinkos. Šis tapytojo darbas atspindi to meto žmonių žinias apie neregių galimybes. Grojantis muzikantas prie apleisto namo buvo tapytas ir kitų dailininkų. Tikriausiai, Hadonas siužeto idėją pasiskolino iš savo tėvynainio Habloto Brauno (1815-1882) graviūros "Apleistas namas su grojančiu neregiu muzikantu". Šis nedidelio formato (53,3 x 68,6 cm) aliejumi ant drobės tapytas paveikslas yra vienoje iš privačių meno kolekcijų. 

 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]