VIRŠELIS

 

Č. V. KAUPAS. OLIVERIS KROMVELIS IR JO SEKRETORIUS DŽONAS MILTONAS PRIIMA DEPUTATUS


Č. V. KAUPAS. OLIVERIS KROMVELIS IR JO SEKRETORIUS DŽONAS MILTONAS PRIIMA DEPUTATUS. Parašas po iliustracija

Čarlis Vestas Kaupas (Charles West Cope, 1811-1890) - Viktorijos laikų žanro ir istorinių scenų dailininkas gimė peizažisto ir dailės mokytojo šeimoje. Studijavo Blumsberio, vėliau Londono meno akademijose. Lankėsi Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, meno muziejuose darė įžymių dailininkų paveikslų kopijas, mokėsi freskos technikos. Nutapė paveikslą Lidso miesto Šv. Georgijaus bažnyčios altoriui, kūrė paveikslus ir freskas Lordų rūmams Londone. 1848 m. tapo Karališkosios meno akademijos akademiku. Šis dailininkas vieną paveikslą skyrė neregio Miltono temai. Skaitytojams priminsime, kad Džonas Miltonas (1608-1674) buvo žymus anglų politinis veikėjas ir rašytojas. Jis gavo puikų išsilavinimą, nuo 1638 m. daug keliavo. Kelionių metu susipažino su įvairių šalių kultūra ir pažangiausiomis to meto idėjomis. Manoma, kad jis susitiko su astronomu Galileo, kuris tuo metu buvo namų arešte. Bekeliaudamas Džonas Miltonas išgirdo apie Anglijoje įsiliepsnojusią kovą prieš monarchiją ir bažnyčios viešpatavimą. Nieko nelaukdamas 1641 m. jis grįžo namo ir tolesnį savo gyvenimą paskyrė kovai prieš karaliaus valdžią. Jo kovos priemonė - kandi publicisto plunksna. Kromvelio laikais Džonas Miltonas užėmė svarbią vietą valstybės tarnyboje - tarpininkavo tarpvalstybiniam susirašinėjimui. Miltonas tikėjo Biblijos autoritetu ir priešinosi tokioms religinėms institucijoms kaip Anglijos bažnyčia ir monarchija, su kuria ji buvo sujungta. 

Č. V. Kaupo paveiksle pagrindinė figūra - didžiuliame krėsle už stalo sėdintis Oliveris Kromvelis. Šalia jo susigūžęs nedidelio ūgio raštininkas. Greta pasirėmęs į lazdą, susirūpinusiu veidu stovi Džonas Miltonas. Už jo nugaros su nosinaite rankoje moteriškė ir pagyvenęs vyras galbūt jo patarėjai. Kitoje stalo pusėje šeši deputatai. Tiek stovinčio ir kalbančio su Kromveliu deputato, tiek greta sėdinčio ir braukiančio ašaras kolegos, tiek už nugaros kiek atokiau stovinčios ir kaire ranka grūmojančios moters, tiek kitų veidų išraiškos ir gestai rodo kabinete tvyrančią įtampą, kurios nesumažina pro vitražais papuoštą langą sklindanti vaiski dienos šviesa, išryškinanti kėdžių gobeleno margumą bei apšviečianti ištaigingai puoštą Kromvelio špagą, gulinčią ant minkštasuolio pirmame paveikslo plane. Galima manyti, kad diskutuojama dėl protestantų persekiojimo. Šis įtaigus, emocijų proveržį vaizduojantis, vidutinio dydžio (70 x 94 cm) 1872 m. nutapytas paveikslas saugomas vienoje iš privačių kolekcijų. 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]