LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Spalio 12 dieną Vilniuje įvyko penktasis šiais metais LASS tarybos (iki naujos LASS įstatų redakcijos patvirtinimo buvusios LASS centro tarybos) posėdis. Jame dalyvavo 12 iš 14 LASS tarybos narių ir kviestiniai asmenys. Posėdyje pritarta Lietuvos aklųjų sporto federacijos prašymui priimti šią organizaciją į LASS narius. Primename, kad galimybė juridiniams asmenims tapti organizacijos nariais atsirado 2017 m. vasarą patvirtinus naują LASS įstatų redakciją, kurios 13.5 punkte teigiama, kad LASS nariais gali būti viešieji juridiniai asmenys, nuolat aktyviai veikiantys mažinant regos negalią turinčių žmonių socialinę atskirtį bei kitaip dirbantys aklųjų ir silpnaregių labui. 

Posėdyje priimtas sprendimas dėl LASS jaunimo reikalų komisijos sudėties ir veiklos sričių tvirtinimo. Pasikeitė šios komisijos pirmininkas (vietoje Martyno Vitkaus - Erika Šnaraitė) ir sekretorė (vietoje Neringos Sinkevičienės - Indrė Survilienė). 

Taryba patvirtino naują LASS tarybos reglamento redakciją, kuri skelbiama interneto svetainėje www.lass.lt. Didžioji pakeitimų dalis susijusi su 2017 m. vasarą patvirtinta nauja LASS įstatų redakcija. 

Taryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie 2017 metų II ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. UAB "Regseda", VšĮ "Aksida" ir UAB "Liregus" veikla buvo pelninga, o VšĮ "Kregis" patyrė nuostolį. Bendras 4 LASS įmonių teigiamas veiklos rezultatas siekė 180,6 tūkst. eurų. 2017 m. II ketvirtį vidutinis visose LASS gamybos įmonėse dirbusių aklųjų ir silpnaregių skaičius sudarė 44,6 proc. visų dirbančiųjų. Suvažiavimo nustatytą 40 proc. ribą atitiko trys LASS įmonės: VšĮ "Kregis" - 91,7 proc., UAB "Liregus" - 46,4 proc., VšĮ "Aksida" - 41,7 proc. UAB "Regseda" vidutinis regėjimo neįgaliųjų procentas nuo sąrašinio darbuotojų skaičiaus siekė 39,3 proc. 

9 LASS įstaigų bendras ūkinės veiklos (eliminuojant gautas ir panaudotas paramos, įvairių kitų finansavimo šaltinių lėšas) rezultatas - 68,1 tūkst. Eur pelnas. 

Posėdyje pritarta VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro prašymui leisti LASS bendrajam lėšų rezervui skirtas lėšas (30 proc. nuo parduoto pastato Varėnoje) panaudoti Varėnoje įsigyto dviejų kambarių buto, skirto LASS Varėnos rajono filialo veiklai vykdyti, kapitaliniam remontui. 

Taryba pritarė VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro prašymui leisti likviduoti 7, juridinio asmens statuso neturinčius dienos centrus (Anykščiuose, Kupiškyje, Panevėžyje, Pasvalyje, Rokiškyje, Utenoje ir Zarasuose), kuriuose jau daug metų nevykdoma jokia veikla. 

Posėdyje patvirtinta nauja VšĮ LASS respublikinio centro organizuojamų mokomųjų stovyklų ir seminarų dalyvio mokesčio mokėjimo tvarkos redakcija. Tvarkos aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.lass.lt. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]