VIRŠELIS

 

L. VAN VALKENBORCH. UPĖS PEIZAŽAS SU AKLUOJU, LYDINČIU AKLĄJĮ


L. VAN VALKENBORCH. UPĖS PEIZAŽAS SU AKLUOJU, LYDINČIU AKLĄJĮ. Parašas po iliustracija

Flamandų dailininkas Lukas van Valkenborch vyresnysis (1535–1597) gimė garsioje dailininkų šeimoje. Dailę studijavo Mechelen mieste, čia susipažino su žymiais to meto dailininkais Piteriu Breigeliu vyresniuoju ir Hansu Bolu, turėjusiais didelės įtakos jo tapybos stiliaus pasirinkimui. 1567 m. su broliu, taip pat dailininku, paliko Antverpeną. Gyveno Austrijoje, vėliau Vokietijoje. Pasižymėjo kaip puikus kraštovaizdžio vaizdavimo meistras, taip pat tapė portretus, alegorines, buitines bei turgaus scenas. Tarp šio dailininko darbų aptikome vieną paveikslą neregių tema. Tai originalaus formato – apskritime pavaizduota XVI amžiaus Nyderlandų gyvenimo scena. Nežiūrint interpretacijos Biblijos tema „Aklasis lydi akląjį„, dailininkai savo paveiksluose vaizdavo keliaujančius muzikantus ir dainininkus. Štai garsiajame P. Breigelio paveiksle pirmasis į bedugnę krintantis neregys turi rylą, o L. van Valkenborcho darbe priešpaskutinis voroje stovintis aklasis taip pat turi muzikos instrumentą. Nieko nuostabaus, kad peizažo meistras didžiausią dėmesį skyrė peizažui: su centre pavaizduotu šimtamečiu medžiu, vandens malūnu ir turgaus aikšte. Priekyje pavaizduota vora einančių per tiltą ir dėl nesuprantamų priežasčių pasukusių į dešinę pusę, jau krintančių į vandenį, neregių. Šią temą dailininkai paėmė iš Biblijos, kurioje Kristus, kalbėdamas apie fariziejų vadus, yra pasakęs, kad aklas aklo toli nenuves, vis tiek jie visi įkris į duobę. Šios temos dailėje pradininkas yra Nyderlandų dailininkas J. Boschas (1450–1516), kurio tapybos manierą perėmė P. Breigelis Vyresnysis, kai kur fantazijomis net pralenkęs savo tautietį. 

Negalime priekaištauti, kad aptariamame paveiksle sunku įžvelgti neregių veidus. Šiam dailininkui svarbiausias buvo peizažas, kurį jis nepriekaištingai pavaizdavo, kitų dailininkų, pamėgusių senovinę architektūrą, paveiksluose didžiausias dėmesys skiriamas jai, o jei tame pačiame paveiksle buvo vaizduojami neregiai net su Kristumi, jie būdavo vos įžiūrimo dydžio. Taigi, kiekvienam savo! Pomėgis žinomus siužetus vaizduoti savaip neretai dailininkų darbuose užgoždavo net pagrindinę temą, atsispindinčią paveikslo pavadinime. 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]