VIRŠELIS

 

J. S. SARGENT. APAKINTI DUJOMIS


J.S.SARGENT. APAKINTI DUJOMIS. Parašas po iliustracija

Amerikiečių dailininkas John Singer Sargent (1856 - 1925) gimė senoje JAV kolonistų giminėje. 1854 m. tėvai, ieškodami tinkamesnio klimato, išvyko į Europą. 1856 m. Florencijoje jiems gimė būsimasis dailininkas. Išmoko italų, prancūzų, vokiečių kalbų. Puikiai skambino pianinu. Jo motina, būdama neprofesionali dailininkė, skatino sūnų piešti ir suteikė piešimo pradmenis. Būsimasis dailininkas tapybą studijavo Florencijos meno akademijoje, vėliau Paryžiuje. Savo kelionėse į JAV, Ispaniją, Olandiją susipažino su žymių menininkų darbų originalais, tačiau didžiausią įtaką jo tapybai turėjo Eduardo Mane kūryba ir japonų graviūros. Tapydamas anglų aristokratus, išgarsėjo kaip gabus portretistas. 

Dailininkas sukūrė apie 900 tapybos darbų bei nuliejo daugiau kaip 2000 akvarelių. Nors karo tematika daug netapė, tačiau 1918-1919 metais sukūrė įspūdingą paveikslą "Apakinti dujomis". 1899 m. Hagos susitarimu uždrausta kare naudoti dujas, tačiau Pirmajame pasauliniame kare chlorinas panaudotas. Jis kenkė ne tik kvėpavimui, bet ir regai - kariai nuo jo apakdavo. Visą dailininko drobę užpildo apakintų dujomis karių figūros. Pirmajame plane pakelėje guli didžiulė grupė karių sutvarstytomis akimis. Keliu eina susikibę vienas kitam už pečių dešimties žmonių grupė. Grupės vedlys, stovintis nugara į žiūrovus, galbūt vyresnysis, žvelgia, kaip sekasi judėti jo bendražygiams. Panašu, kad grupė eina nuo fronto linijos: šautuvai - ant pečių, prie šonų kabo taip ir neišgelbėjusios nuo apakimo dujokaukės. Kitoje kelio pusėje guli dar daugiau negandos neišvengusių karių. Trečiajame paveikslo plane matyti dar viena dešimties apakusių karių grupė. Ją veda baltu chalatu vilkintis sanitaras. Paveiksle netekusių regėjimo karių tiek daug, kad peizažui vietos neliko, išskyrus dešinėje pusėje pro rūką pavaizduotą boluojančią saulę bei kairėje tolumoje boluojantį saulės apšviestų kalnų lopinėlį. Paveiksle tvyro netekties skausmas. Karių figūros - natūralaus dydžio. Paveikslas įspūdingas ir turiniu, ir matmenimis. Didžiulio formato 231 x 611,1 cm aliejumi ant drobės tapytas paveikslas eksponuojamas Imperialistinio karo muziejuje Londone. 

 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]