BEATRIČEI GRINCEVIČIŪTEI - 100

Danutė CIDZIKIENĖ

BEATRIČĖ KELIAUS PO LIETUVĄ


Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, minėdama Lietuvos kamerinio dainavimo pradininkės ir šio žanro puoselėtojos Beatričės Grincevičiūtės gimimo 100-ąją sukaktį, paruošė projektą "Susitikimas su Beatriče po 100 metų" - mobilią edukacinę parodą. Džiaugiamės turėję galimybę birželio 20 d. šią dar niekur neeksponuotą parodą pristatyti per spaudos konferenciją Beatričės Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje "Beatričės namai". Projektą įgyvendinti padėjo nuolatinė partnerė - Lietuvos aklųjų biblioteka, sauganti Beatričės didžiulį nuotraukų bei kitų dokumentų archyvą. 

Parodą sudaro 20 stendų, kuriuose - informacinė faktografinė medžiaga apie dainininkę, spalvinga penkių dešimtmečių kūrybinė veikla, iliustruota to laiko archyvinėmis fotomenininkų Antano Sutkaus ir Onos Pajėdaitės nuotraukomis, žymių žmonių - aktorių, rašytojų, kompozitorių, muzikologų ir kitų - atsiliepimais apie Beatričės talentą, jos išskirtinius žmogiškuosius "perliukus" bendraujant su savo bičiuliais, draugais, ypač su vaikais. Beatričė gebėjo kiekvieną sekundę pripildyti šviesos, geros nuotaikos, nuoširdaus noro, kad visiems būtų jauku ir gera. Parodoje pateikta medžiaga byloja apie dainininkės kelio pradžią, darbą Lietuvos radijuje, Nacionalinėje M. K.Čiurlionio menų mokykloje, apie daugybę susitikimų bei koncertų. Daugelyje nuotraukų Beatričė - savo talento gerbėjų, žymių kultūros veikėjų apsuptyje: tai profesoriai Balys Dvarionas, Saulius Sondeckis, Vladas Žukas, Beatričės vyras Henrikas Horodničius, rašytojai Tomas Sakalauskas ir Antanas Jonynas, muzikologai Edmundas Gedgaudas ir Vytautas Venckus, aktoriai Monika Mironaitė ir Laimonas Noreika, pianistė Halina Znaidzilauskaitė, žurnalistas Saulius Plepys, dr. Valentinas Vytautas Toločka ir kiti. Paroda nuskaidrinta poetų Janinos Degutytės bei Justino Marcinkevičiaus posmais, skirtais Beatričei ir jos talentui. 

Labai svarbi parodos dalis - Beatričės atminimo bei kūrybinio palikimo įamžinimas: parodos lankytojai galės susipažinti su išleistomis knygomis apie dainininkę, muzikiniais įrašais, kamerinio dainavimo tradicijų tęstinumu, menininkų darbais bei kitais įvairiais atminimo ženklais. 

Paroda populiarins ne tik dainininkės gražų kūrybinį palikimą, bet ir lietuvių kompozitorių muzikinę kūrybą bei profesionalų meną. Joje eksponuojama medžiaga bus papildoma garsiniais tekstais, muzikiniais įrašais, įvairiais leidiniais, Beatričės laiškais bei kita medžiaga. Parodos lankytojams bus prieinama visa garsinė informacija. 

Išskirtinis parodos bruožas - mobilumas. Daugiafunkcinė ir daugkartinio panaudojimo švediška ekspozicinė įranga (įmontuoti plokštiems stendams) leidžia lengvai išmontuoti ir iš naujo parengti ekspoziciją bei ją transportuoti, kūrybiškai pritaikyti įvairiose erdvėse. Todėl parodą numatyta eksponuoti per Beatričei skirtus jubiliejinius renginius visoje Lietuvoje. Iki liepos 11 d. ekspozicija veiks B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje "Beatričės namai", po to persikels į Lietuvos aklųjų biblioteką Vilniuje, rugpjūčio mėnesį paroda keliaus į Ilguvą ir bus pristatyta per Aklųjų maldos dieną (rugpjūčio 21 d.), iš ten - į Šakių viešąją biblioteką. Rugsėjo ir spalio mėnesiais su paroda susipažinti turės galimybę Kauno ir Prienų bendruomenė, lapkričio mėnesį paroda veiks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje per vyksiantį V Tarptautinio kamerinio dainavimo konkursą ir Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje - per Respublikinį jaunųjų atlikėjų konkursą. Numatyta parengti ekspoziciją ir Vilniaus rotušėje per konkursų laureatų baigiamuosius koncertus. 

Tikime, kad šia keliaujančia po Lietuvą paroda skleisime informaciją visuomenėje apie kamerinio dainavimo tradicijų kūrėją ir puoselėtoją, dvasios grožio pilnatve spinduliuojančią dainininkės Beatričės Grincevičiūtės asmenybę ir veiklą, gražiai paminėsime jos garbingą gimimo 100-ąją sukaktį. 

Nuoširdžiai esame dėkingi projekto "Susitikimas su Beatriče po 100 metų" rėmėjams: Kultūros rėmimo fondui, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, informaciniams rėmėjams - Lietuvos radijo "Klasikos" programai ir kt. 

Dėkojame Lietuvos aklųjų bibliotekai ir jos specialistams bei dizaineriui Vyliui Deveikiui, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo. 

Paroda visuomenei bus prieinama ir interneto svetainėse www.lass.lt, www.labiblioteka.lt bei parodos skaitmeniniame variante ilgalaikėse laikmenose su iliustruotais garso įrašais. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]